KRISEMØTE: NHO Luftfart ber om flere tiltak for å redde flyselskapene gjennom koronakrisen.
KRISEMØTE: NHO Luftfart ber om flere tiltak for å redde flyselskapene gjennom koronakrisen. Foto: Kallestad, Gorm NTB/Scanpix.

– De som taper mest, får minst hjelp

NHO Luftfart krever flere tiltak for å redde norsk luftfart, og har fredag bedt om krisemøte med samferdselsministeren.

Fredag presenterte regjeringen nye krisetiltak for norsk næringsliv som følge av koronaviruset. Blant tiltakene er kompensasjon til bedrifter som har tapte inntekter, gjennom å dekke en del av de faste utgiftene for bedriftene. Men norsk luftfart, som er blant bransjene som nå har nær null i omsetning, vil trolig ikke nyte godt av denne ordningen.

– Det er fortsatt uklart hvem som vil omfattes, men det ser ikke ut til at SAS, Norwegian eller Widerøe kan få noe fra denne tiltakspakken. De som taper aller mest nå på koronakrisen, ser ut til å få minst hjelp fra regjeringen, sier Torbjørn Lothe, leder for NHO Luftfart til TV 2.

Kontantstøtte for luftfarten

Lothe etterlyser nå en liknende kontantstøtte for luftfarten. Han har fredag sendt brev til Samferdselsdepartementet, med kopi til Næringsdepartementet. TV 2 har fått tilgang til brevet, hvor det blant annet står skrevet:

«Luftfartbransjen har et akutt behov for likviditet. Dette løses ikke ved utsatte betalinger eller kredittfasiliteter. Det er nå behov for en kompensasjonsordning som begrenser omsetningstapet, minimerer gjeldsoppbyggingen og som håndterer solvensutfordringen.»

Lothe utdyper overfor TV 2 at regjeringens lånegarantiordning for norske flyselskaper, som ble presentert 13. mars, ikke er god nok til å hjelpe selskapene gjennom krisen.

– Regjeringen har innført reiserestriksjoner, og de vil trolig vare en god stund, Sommeren er den viktigste perioden i året for flyselskapene. Hvis folks reiseplaner til sommeren nå avlyses, da vil luftfarten komme i en betydelig vanskeligere situasjon.

Ordningen med lånegarantier setter i realiteten flyselskapene i en vanskeligere posisjon når den umiddelbare krisen er over, mener NHO Luftfart.

– Regjeringen legger opp til at flyselskapene skal låne penger for å dekke store inntjeningstap. Når en mer normal tid kommer vil flyselskapene sitte med enorm ekstra gjeld. Det er ikke å hjelpe selskapene, sier Lothe til TV 2.

– Norwegian kan gå overende

I regjeringens ordning med lånegarantier for flyselskapene ligger det en rekke betingelser, og det er fortsatt uklart om Norwegian vil oppfylle betingelsene. I brevet til regjeringen skriver Lothe:

«Flyselskapet Norwegian står etter vår mening i fare for å gå overende. De strenge vilkårene som er stilt i den statlige garantiordningen vil kunne være vanskelig å innfri på den korte tiden selskapet har til rådighet.»

NHO Luftfart foreslår i brevet en direkte kompensasjonsordning for opptil 75 prosent av selskapenes løpende utgifter. De ber også om at rammen for lånegarantier blir utvidet, og at det kan settes opp et møte med statsråden så fort som mulig.

– Hadde et fungerende marked

Overfor TV 2 sier Torbjørn Lothe at han er svært bekymret for situasjonen nå for flyselskapene.

– På en skala fra en til ti, vil jeg si ti. Flyselskapene har voldsomt stort tap av omsetning, samtidig som de har mange løpende kostnader. Staten må bidra til å dekke de kostnadene, sier han.

NHO Luftfart mener at regjeringen nå har et ansvar for å sikre både arbeidsplasser og at det skal eksistere flere flyselskaper i Norge.

– Før denne krisen hadde vi et velfungerende marked i norsk luftfart. Vi hadde sunn konkurranse og lave priser for passasjerene. Hvis vi fortsatt ønsker et sunt marked i luftfarten etter denne krisen, så må regjeringen bidra med bedre tiltak, sier Torbjørn Lothe.

TV 2 har bedt om en kommentar fra Samferdselsdepartementet og Næringsdepartementet om brevet fra NHO Luftfart. Næringsdepartementet henviser til Samferdselsdepartementet, som fredag kveld fortsatt ikke har kommet med noe svar.