NY PAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen jobber med nye tiltak.
NY PAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen jobber med nye tiltak. Foto: Fredrik Varfjell

Nye krisepakker: Kontantstøtte til bedrifter, seks milliarder til sykehus og billigere ferger

Regjeringen vil gi kontantstøtte til bedrifter som sliter og blar i tillegg opp seks milliarder kroner ekstra til helseforetakene, etter det TV 2 får opplyst.

Fredag presenterer regjeringen både en krisepakke til gründere, og en langt mer omfattende pakke med kontantstøtte til bedrifter som sliter som følge av krisen.

I tillegg kommer store ekstrabevilgninger til helseforetakene.

TV 2 omtalte den nye kontantstøtteordningen onsdag. De fleste detaljene er nå på plass og fredag morgen er det innkalt til en presentasjon sammen med LO, NHO, Finans Norge og Virke.

Kompensasjon for fallet

Ordningen skal hjelpe bedrifter som har måttet stenge dørene eller fått kraftig redusert omsetning som følge av krisen.

Etter det TV 2 erfarer må bedriftene godtgjøre at de har hatt nedgang i omsetningen, sammenlignet med samme periode tidligere år.

– Vi jobber helt konkret med en form for kompensasjonsordning for de virksomhetene som har måttet stenge dørene, men også bredere enn det, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til TV 2 onsdag.

Alle detaljene i ordningen skal være på plass før påske, men kilder sier til TV 2 at det er snakk om en såkalt sjablongmessig ordning, som skal være ubyråkratisk å gjennomføre. Bedriftene som omfattes av ordningen vil få kompensasjon for bortfall av inntekter.

Men bedrifter som allerede er tomme for penger vil etter det TV 2 erfarer ikke bli omfattet av ordningen. De bedriftene som blir omfattet av kontantstøtten skal gradvis forplikte seg til å ta tilbake ansatte som har blitt permittert.

6 mrd til helseforetakene

Også helseforetakene får ekstrabevilgninger fredag. Etter det TV 2 erfarer foreslår regjeringen å øke basisbevilgningene til de regionale helseforetakene med seks milliarder kroner.

Dette skal kompensere for økt aktivitet som følge av virussituasjonen, samtidig som det skal dekke bortfall av inntekter på planlagt behandling som er redusert.

Regjeringen har tidligere lovet at helseforetakene skal få dekket alle sine ekstrautgifter som følge av krisen.

Billigere ferjer

Regjeringen følger også opp Stortingets vedtak om reduserte takster på riksvegfergene.

Etter det TV 2 erfarer ligger det foreløpig ikke inne penger til takstene på fylkeskommunale ferjer. Det ligger heller ikke inne penger til transportselskap som sliter som følge av passasjersvikt.

Regjeringen følger også opp Stortingets vedtak med forslag til bevilgninger når det gjelder dagpenger permitteringer, redusert arbeidsgiveravgift og sykepenger.