NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø
NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø Foto: Audun Braastad

Kilder til tv 2:

Slik er regjeringens krisepakke for gründere og småbedrifter

Ifølge TV 2s opplysninger legger regjeringen fredag en ny tiltakspakke på bordet på fem milliarder. Omtrent 2,5 milliarder skal være tilskudd til gründere og vekstbedrifter, etter det TV 2 erfarer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen legger fredag frem en ny tiltakspakke som blant annet skal hjelpe gründere.

TV 2 er kjent med innholdet.

I pakken ligger et tilskudd på tilsammen 2,5 milliarder kroner som skal gå til oppstarts- og vekstbedrifter.

Rundt to milliarder settes av til innovasjonstilskudd. Det skal være målrettet mot små og mellomstore selskaper som har utviklingsprosjekter for å skape ny aktivitet i bedriftene og dermed unngå permitteringer.

500 millioner til nyetableringer

I tillegg skal 500 millioner gå til nyetableringer til gründere og oppstartsbedrifter som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital. Maksimal støtte økes fra dagens 0,7 millioner til 1,5 millioner kroner.

Regjeringen vil mer enn doble lånerammen for innovasjonslån til 3 milliarder kroner. Ordningen skal gi kapital til bedrifter som ellers sliter med å få tilgang på kapital og skal administreres av Innovasjon Norge. Den økte utlånsrammen skal særlig rettes mot likviditetslån.

Regjeringen setter også av 300 millioner kroner til rentestøttefond som skal hjelpe bedrifter som trenger avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån.

Regjeringen foreslår også å sette av 50 millioner kroner til private innovasjonsmiljøer som ikke støttes av Siva (Selskapet for industrivekst).

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling med 250 millioner kroner, gjennom Norges Forskningsråd.

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor med 1 milliard for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Puslete

Den nye tiltakspakken som TV 2 har fått kjennskap til, imponerer ikke direktøren i næringslivsorganisasjonen SMB, Olaf Thommessen.

IKKE IMPONERT: Olaf Thommessen i SMB.
IKKE IMPONERT: Olaf Thommessen i SMB. Foto: Tom Hansen

– Det fremstår som puslete og lite målrettet. Man velger å bruke 100 milliarder på bankene og at de skal låne penger til de store bedriftene, sier Thommessen.

Han sier Norge står i fare for å miste et helt økosystem av nyoppstartede bedrifter.

– Dette er i beste fall en start, men langt ifra tilstrekkelig.

Han etterlyser flere grep i neste runde.

– Vi er veldig skuffet over at det ikke kommer noe endringer i opsjonsbeskatningen, som ville gjort at oppstartetede bedrifter kunne beholde ansatte ved å betale de aksjer. I tillegg burde Kapitalfunnordningen utvides så det ble mer attraktiv å investere i oppstartsbedrifter Vi savner også vi regler om at ansatte i oppstartsbedrifter skal kunne arbeide med utvikling og innovasjons, selv om de er permittert. Dette vil være viktig for de mange bedriftene som må holde hjulene i gang. Vi har også spilt inn, uten å ha blitt hørt, en kompetanseFUNN-ordning der ansatte får støtte til å bruke tiden på kompetanseheving i permisjonstiden. Vi hadde forventet mer, og forventer mer i tiden frem mot revidert nasjonalbudsjett, sier Thommessen.

Fornøyd

Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, Abelia er derimot fornøyd med pakken.

– Dette fremstår ikke som puslete. Regjeringen har forstått problemet og tatt det på alvor Tiltakene regjeringen nå foreslår vil gjøre mye for gründer-Norge og innovasjonsevnen vår, sier Øystein Eriksen-Søreide i Abelia til TV 2.

Bransjeorganisasjonen har pekt på behovet for å sikre likviditet på kort sikt og finansiering på lang sikt, og er tilfreds med næringsministerens grep.

– Summen av tilskuddene i denne pakken er stor. Dette viser at regjeringen tar oppstarts- og vekstselskapene på alvor, og anerkjenner verdien de spiller i fremtidens næringsliv, sier Eriksen-Søreide.