ANTIBAC: Å desinfisere hendene er en viktig vane mens koronaviruset herjer.
ANTIBAC: Å desinfisere hendene er en viktig vane mens koronaviruset herjer. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Tenk over hvor du oppbevarer Antibac: – I verste fall dødelig

Antibac står for tiden overalt. En norsk professor minner nå om hvorfor det er lurt å tenke over hvor man plasser flaskene.

Vask og desinfisering av hendene er essensielt for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Derfor står flasker med Antibac rundt omkring i butikker, på arbeidsplassen og for noen kanskje også hjemme.

Da kan det være greit å minne om at Antibac bør holdes utenfor små barns rekkevidde, ettersom det kan være svært farlig å få i seg. Smaken er trolig ikke den beste, men det er liten grunn til å ta noen sjanser.

Professor Jørg Mørland er spesialist i klinisk farmakologi ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

I sin forklaring av hva som skjer om man drikker Antibac, legger Mørland til grunn et Antibac-preparat som er en oppløsning som inneholder 75 prosent etanol, 10 prosent isopropanol og i tillegg glycerol. Denne varianten selges blant annet i flasker på 150 milliliter (ml).

– Antibac er et litt upresist begrep, fordi flere forskjellige produkter selges under dette navnet, med varierende innhold av etanol (vanlig alkohol), andre alkoholer og andre tilsetningsstoffer, sier Mørland.

Høy etanolkonsentrasjon

Dersom man skulle finne på å drikke Antibac, blir man hovedsakelig alkoholpåvirket av etanol og isopropanol, forteller professoren. Glycerol har ingen giftvirkninger.

– Isopropanol gir prinsipielt samme virkninger som etanol, men med noe mer uttalt beruselse. Isopropanol har i tillegg flere alvorlige forgiftningssymptomer ved inntak av høye doser enn det etanol har, sier Mørland.

Han påpeker at Antibac-preparater med en annen sammensetning enn han legger til grunn, kan ha andre virkninger i tillegg.

På samme måte som når man drikker vanlig alkoholholdig drikke, har mengden man drikker stor betydning for hva som skjer om man får i seg Antibac.

– Etanolkonsentrasjonen i Antibac er høy, og derfor kan inntak av selv små mengder gi et betydelig etanolinntak. En stor slurk Antibac, på cirka 50 ml, vil inneholde 30 gram alkohol. Det er omtrent litt mer enn to drinker på fire centiliter med 40 prosent brennevin, sier Mørland.

– I tillegg kommer virkningen av isopropanol. Inntak av 100 ml, som altså er to tredjedeler av en 150 ml Antibac-flaske, vil kunne gi moderat til betydelig påvirkning hos et voksent menneske.

Barn

I likhet med slik det er ved inntak av vanlig alkohol, er barn særlig utsatt for fare om de drikker Antibac.

– Er det spesielt farlig om barn drikker Antibac?

– Ja. Barn er mindre og vil få høyere promille. I et eksempel der et barn på 40 kilo drikker hele innholdet i en 150 ml Antibac-flaske, vil det føre til en etanolpromille på rundt tre, sier Mørland.

I tillegg kommer virkningene av isopropanol.

– Dette kan representere en dødelig forgiftning. Hos et barn med lavere kroppsvekt, vil også enda lavere inntak gi samme utfall.

Dersom du mistenker at barnet ditt har fått i seg Antibac, er Mørlands råd å kontakte lege umiddelbart. Han oppfordrer også til å tenke over hvor man setter flasker.

– Som det fremgår av konsekvensene av å drikke Antibac, bør flasker med Antibac oppbevares utenfor rekkevidden til barn som kan tenkes å drikke innholdet.