Hans Kluge, WHOs regiondirektør for Europa, holdt sin ukentlige pressekonferanse fra København torsdag formiddag.

Kluge startet med å si at krisen har store kostnader for samfunnet.

– Folk må slutte å gjøre det de liker, de må holde seg hjemme, kanskje slutte å jobbe, så dette har store sosiale og psykiske kostnader, sier han.

Han sier også han forstår folk er stresset.

– Jeg vil at alle skal være gode medmennesker. At dere skal ta vare på hverandre. Og adresser de problemene som kommer, den angsten dere skulle føle, ta det på alvor, sier han, og anbefaler å meditere for å redusere stressnivået.

Tydelig informasjon

Han anbefaler alle land å komme med tydelig informasjon til befolkningen.

– Forklar for barna deres hva som skjer. Forklar det til de gamle. Snakk sammen, men hold fysisk avstand. Det er nå det virkelig er viktig med empati, sier han.

Han snakker også om viktigheten av at helsehjelp innen psykisk helse opprettholdes og styrkes i tiden framover.

– For de som er ekstra utsatt, vil dette være en vanskelig tid. Vi må ta vare på hverandre nå, sier han.

WHO understreker at det er vanskelig å si hvordan krisen vil påvirke den psykiske helsen til europeere på lang sikt.

– Men dette vi påvirke oss. Dette er en krise, sier han.

Bekymret

Kluge sier han er svært bekymret for smittetallene, dødstallene og presset på helsetjenesten.

Samtidig henviser han til at smittetallene i Italia virker å stoppe opp, og understreker at denne krisen vil ta slutt.

– Det er viktig at sosiale tjenester opprettholdes. Det er viktig at innbyggernes ve og vel, inntekt og helse, blir prioritert over kostnadene, sier han, og understreker at mange vil miste jobben som følge av krisen og at det blir viktig å hjelpe disse.

Truer menneskeheten

Onsdag sa FNs generalsekretær António Guterres at hele menneskeheten nå er truet av koronaviruset.

Guterres ba da giverland om å bidra med 2 milliarder dollar, 22 milliarder kroner, til humanitær innsats i land i uten fungerende helsevesen, flere av dem i krig og konflikt.

– Viruset truer hele menneskeheten, og menneskeheten må kjempe imot. Global handling og solidaritet er helt avgjørende. De enkelte lands innsats er ikke nok, sa Guterres.

– Koronaviruset har nå spredt seg til land som fra før står midt oppe i humanitære kriser forårsaket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer, sa han.

FNs appell skal dekke behovet til Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens matvareprogram (WFP) og andre FN-organisasjoner ut året. Beløpet FN ber om, er lite sammenlignet med hjelpepakken på 2.000 milliarder dollar, som Kongressen i USA nå er i ferd med å vedta for å komme amerikanske forbrukere og amerikansk næringsliv til unnsetning.