Etter noen minutters handel justerte kursen seg til et fall på 1,3 prosent, før fallet igjen var på rundt to prosent 20 minutter etter åpning.

– Tiltakene i «krigen» mot koronaviruset er ekstreme, både for den enkelte, men ikke minst for verdensøkonomien som på grunn av stillstand nå går inn i en styrt resesjon, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Resesjon er negativ vekst i BNP i to kvartaler på rad.

– Smitte -og dødstallene knyttet til Covid-19 viruset er fremdeles stigende både i USA og Europa. Så lenge dette er situasjonen, må vi anta at volatiliteten i finansmarkedene vil opprettholdes fremover, skriver Berntsen.

Hovedindeksen på Oslo Børs har svingt voldsomt de siste ukene. Siden begynnelsen av 2020 har kursen falt rundt 30 prosent.