– Mange har tatt kontakt og gitt uttrykk for at de synes restriksjonene er hårreisende, men inntrykket er likevel at de forholder seg til forbudet mot å ta opphold i fritidsboliger utenfor egen bostedskommune, sier politioverbetjent Anne Lyssand ved Bjørnafjorden lensmannskontor til Bergensavisen.

Hytteforbudet er en del av regjeringens tiltak mot koronaviruset. Målet er at kapasiteten i helsevesenet i små kommuner ikke skal overbelastes av hyttefolk.

Det er rundt 1.500 fritidseiendommer i Bjørnafjorden.

(©NTB)