RENTENEDSETTELSE: Innfelt er deler av varselet om renteendring fra SpareBank 1 Østlandet, som er et av mange eksempler på banker som bruker ordet «inntil».
RENTENEDSETTELSE: Innfelt er deler av varselet om renteendring fra SpareBank 1 Østlandet, som er et av mange eksempler på banker som bruker ordet «inntil». Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix // Skjermbilde: SpareBank 1 Østlandet

Når banken din bruker dette ordet, må du være ekstra obs

De siste dagene har bankene annonsert betydelig lavere boliglånsrenter. Samtidig er det ett ord du må være oppmerksom på om din bank bruker.

Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til historisk lave 0,25 prosent, har den ene banken etter den andre annonsert kutt i boliglånsrentene.

Tidspunktet for når de ulike bankenes rentekutt trer i kraft, har skapt diskusjon, og flere banker har også valgt å fremskynde sine renteendringer.

Men når bankene går ut og annonserer sine rentekutt, er det mer enn bare tidspunktet du må følge med på.

Ikke vær for lojal

Når bankene setter ned sine boliglånsrenter, annonserer de det gjennom pressemeldinger, børsmeldinger og sin egen nettside.

I meldingen som sendes ut offentlig skriver banken naturlig nok hvor mye de setter ned renten med. Her er det imidlertid ett ord du skal følge nøye med på om banken din bruker.

Ordet er «inntil».

For eksempel kan banken skrive at de setter ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng. Hva dette faktisk betyr for deg, får du straks vite.

– Vi mener det er altfor mange som betaler for mye i renteutgifter på boliglånet sitt. Boliglån er et produkt som storbankene tjener godt på, og det er ingen grunn til å ikke vurdere å flytte lånet, sier Sindre Noss.

Han er medgründer i Renteradar.no, en tjeneste hvor man kan sammenligne lånet sitt mot andre for å se hvor mye det er å spare på å flytte boliglånet. Gjennom tjenesten har Noss tilgang på tall som avslører hvor urettferdig renter kan være.

Medgründer i Renteradar.no, Sindre Noss. Foto: Renteradar.no
Medgründer i Renteradar.no, Sindre Noss. Foto: Renteradar.no

– Bankene setter ofte individuelle renter for ulike personer. Vi ser at kunder som egentlig er helt like, som har samme lave risiko (lav belåningsgrad), likevel kan få veldig forskjellig rente i den samme banken. De som ikke følger med på renten sin, men som stoler på banken og er lojale, får ofte de høyeste rentene, sier Noss.

– Dette gjelder spesielt mange eldre kunder som har betalt ned en del på boliglånet og vært lojale kunder i en årrekke.

Risikerer mindre rentekutt

Tall fra Renteradar.no viser at to kunder, som begge har lav risiko, kan ha så mye som ett prosentpoeng forskjell i boliglånsrenten i samme bank. Dette gjelder både hos storbankene og sparebankene.

– Bankene gjør det fordi de tjener på det. De får en høyere margin mot en stor del av kundegruppen, som ikke følger så nøye med på renten, sier Noss.

Bankene har av enkelte fått kritikk for å ikke sette ned renten mer enn de gjør, men dette har Noss forståelse for, ettersom det er flere faktorer enn styringsrenten som avgjør boliglånsrentene.

– Men når bankene annonserer rentenedgang, mener vi de må være helt tydelige på hva rentekuttet betyr for hver enkelt kunde, sier Noss, før han utdyper:

– Når bankene bruker ordet «inntil», betyr det at kundene ikke er garantert å få det rentekuttet de varsler. Ordet «inntil» betyr at banken ikke kommer til å kutte noe mer enn det som står. Men du kan i stedet risikere å få et mindre rentekutt. Det er det banken sier når de bruker det ordet, sier Noss.

– Bruk forbrukermakten

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne bekrefter at bruken av ordet «inntil» innebærer at ikke alle får den samme rentenedsettelsen.

– Når banken sier det, er det noen som ikke vil få den rentenedsettelsen som annonseres. Bankene vil argumentere med at dette handler om ulike risikonivåer på lånene, men i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, mener jeg man bør sette ned alle med det samme, sier Pihl.

Han er ikke i tvil om at bankene driver med individuell prising av boliglånsrenter.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne
Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

– Dessverre er det slik at de som er mest trofaste, ofte får dårligst vilkår. Vi vet at det lønner seg å snakke med banken sin og prute på renten, sier Pihl.

Så hva skal du gjøre nå? Ifølge Pihl er det viktigste å finne ut hvilken rentenedsettelse din bank vil gi deg. Og om banken din skriver «inntil» X antall prosentpoeng, bør du være ekstra oppmerksom.

– Brevet fra banken kommer i disse dager. Får du en renteendring du ikke er fornøyd med, kan du sende dem en e-post, sier Pihl.

Om du vet at en annen bank har en lavere rente for folk i samme situasjon som deg, kan du vise til dette i e-posten.

– Får du et svar du ikke er fornøyd med, kan du bruke forbrukermakten og bytte bank, oppfordrer Pihl.

Slik svarer bankene

TV 2 har spurt DNB, Nordea og de fire største SpareBank 1-bankene om bruken av ordet «inntil» i annonseringen av renteendringer.

Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB svarer at kunder som fra før har en veldig lav rente, for eksempel foreningskunder, vil få en mindre reduksjon enn 0,85 prosentpoeng.

– De vil fortsatt ha en svært god og konkurransedyktig rente. Kunder som har hatt priser som ligger rundt våre listepriser for ordinære kunder (ikke foreninger), får reduksjon på 0,85 prosentpoeng, sier Skjennald.

Informasjonssjef Ruth Siri Espedal i SpareBank 1 SR-Bank sier «inntil» betyr at kundene vil få en rentenedsettelse basert på risikovurderingen banken fortløpende gjør.

Vil variere

– En slik vurdering baserer seg på både boligverdi og kundens betalingshistorikk. Med det som utgangspunkt, vil renten variere fra kunde til kunde, sier Espedal.

Stein Vidar Loftås, som er konserndirektør kommunikasjon i SpareBank 1 Nord-Norge, sier formuleringen i praksis betyr at renten vil variere fra kunde til kunde og fra lån til lån.

– Dette henger sammen med at lånebetingelsene er individuelt satt, og varierer på bakgrunn av flere kriterier; alder, sikkerhet, medlemskap i organisasjoner (for eksempel LO), med mer, sier Loftås.

Kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea sier de aller fleste vil få rentekuttet de har varslet.

– Alle våre boliglånskunder får dette rentekuttet, med noen ytterst få unntak. Unntaket er kunder som allerede har en veldig lav rente på boliglånet, sier Ekrem.

Vurderer risiko

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i SpareBank 1 SMN forteller at de i all hovedsak reduserer renten med 0,85 prosentpoeng, men med noen tilpasninger basert på vurdering av risiko.

Informasjonssjef Bjørnar Mickelson i SpareBank 1 Østlandet sier banken har mange ulike låneprodukter med mange forskjellige priser, og at det ikke lar seg gjøre å kommunisere alle detaljer via børs- og pressemeldinger.

– Alle våre veiledende priser er oppført per låne- og spareprodukt på våre nettsider. Når bankene kommuniserer sin rente, er det veiledende pris. Derfor begrepet «inntil». Eksisterende kunder varsles direkte når det skjer renteendringer, sier Mickelson.

– Er det slik at boliglånsrenten ikke settes ned med like mye for alle ordinære kunder, og hvorfor er eventuelt det slik?

– I tilfellet med de to siste rentenedsettelsene får tett opp mot 100 prosent av kundene og boliglånene våre en total nedgang på 0,85 prosentpoeng, sier Mickelson.