Tilsynet foreslår en forskrift om dette og har sendt et brev om saken til Finansdepartementet.

Finanstilsynet viser til finansuroen, forverrede de økonomiske utsiktene og at norsk økonomi i tillegg påvirkes av det kraftige fallet i oljeprisen.

– Det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene framover. Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser, heter det i en pressemelding.