VARSLER OPPTRAPPING: Helse- og omsorgsminister Bent Høie varsler en opptrapping av kapasiteten på sykehusene.
VARSLER OPPTRAPPING: Helse- og omsorgsminister Bent Høie varsler en opptrapping av kapasiteten på sykehusene. Foto: Fredrik Varfjell

Vil ta i bruk tomme lokaler til koronasyke nordmenn

Helseminister Bent Høie ser på flere muligheter for å øke kapasiteten til norske sykehus i forbindelse med koronaviruset.

Tirsdag ettermiddag holdt statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) pressekonferanse. Der kom det frem at de strenge tiltakene som ble innført 12. mars, videreføres til over påske.

Det betyr blant annet at skoler og barnehager forblir stengte, sammen med en rekke andre virksomheter.

Varsler opptrapping

Under pressekonferansen kom det også frem at det jobbes med en opptrapping av kapasiteten i helsevesenet.

Dette innebærer å få nok kompetent personell, utstyr og plasser til sykehusene.

– Det kan bli aktuelt å ta i bruk tomme lokaler for de som er koronasmittet, dette for å utnytte kapasiteten til det maksimale, sier helseminister Bent Høie.

Høie sa også at helsepersonell må være forberedt på at de vil stå overfor noen vanskelige prioriteringer i tiden fremover. Det jobbes derfor med en en overordnet veileder for dette.

– Det er viktig at de som står oppe i dette vet at de har helsemyndighetene og meg i ryggen.

Forbereder helsetjenesten

For å sikre behandling og hjelp til både syke koronasmittede og pasienter med annen alvorlig sykdom, iverksetter helsemyndighetene også flere tiltak.

– Sykehusene jobber med å redusere planlagte behandlinger og operasjoner og dreier kapasiteten over mot pasienter som trenger intensivbehandling og respiratorer, sier Høie.

I tillegg skal blant annet sykepleiere som til daglig jobber i andre avdelinger, få økt kompetanse slik at de kan jobbe med intensivpasienter og respiratorbehandling.

– Vi står fast på tiltakene som har som mål at helsetjenesten ikke skal bli for hardt presset. Samtidig forbereder vi helsetjenesten på en situasjon der vi ikke lykkes med å stoppe smittespredningen i så stor grad som vi ønsker, sier helse- og omsorgsministeren.