SMITTE: Koronasmitten har spredd seg til flere sykehjem i Oslo.
SMITTE: Koronasmitten har spredd seg til flere sykehjem i Oslo. Foto: NTB Scanpix

Koronasmitte på 17 sykehjem i Oslo

Antallet sykehjem i Oslo med korona skyter i været og det er mandag bekreftet smitte på hele 17 sykehjem. Helsebyråden i Oslo, Robert Steen, er redd spredningen bare fortsetter.

– Vi gjør alt vi kan for å beskytte sykehjemmene våre for smitte, men sannsynligvis er det helt umulig å unngå at smitten kommer inn på sykehjemmene våre over tid. I dag har vi en situasjon hvor det er påvist smitte på 17 sykehjem, enten for ansatte eller beboere, sier Steen til TV 2.

– Jeg er bekymret over koronasmitten i Oslo, særlig for de eldre som er utsatt. Dette er en alvorlig situasjon, som tas alvorlig, sier han.

Til nå er fire personer i Oslo døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

– Vi har to dødsfall på sykehjemmene, og to på Oslo Universitetssykehus.

To inngangsporter

Det er i hovedsak to inngangsporter for at smitten kan komme inn på sykehjem, og det er gjennom pårørende eller gjennom ansatte.

Oslo kommune innførte først strenge regler for pårørende på besøk, og fra søndag 15. mars ble det innført besøksforbud på de 39 sykehjemmene i Oslo.

– Det oppleves nok som ganske strengt, men min erfaring når jeg snakker med pårørende, ansatte og beboere, er at det er stor forståelse for at det er nødvendig å iverksette såpass strenge restriksjoner, sier Steen.

Sykehjemsetaten gjennomfører omfattende testing av beboere og ansatte for å hindre spredning.

Alle medarbeidere som får symptomer på luftveisinfeksjoner skal sendes i hjemmekarantene fram til de har fått svar på testresultat og er friske fra infeksjonen.

Legger om skift for ansatte

Fra i dag legger helseetaten også om turnusene for de ansatte, for å hindre at de sprer smitte fra avdeling til avdeling, og fra sykehjem til sykehjem, opplyser helsebyråden.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, om korona på sykehjem
Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, om korona på sykehjem Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er mange som jobber deltid i helsetjenesten, og som har stillinger både i hjemmehelsetjenesten og på flere sykehjem. Har dere gjort noe for å begrense antallet steder hver av de ansatte jobber på?

– Det gjør vi nå. Nå lager vi skiftordninger som gjør at færrest mulig mennesker skal jobbe på flere enn ett sted. Så det er noe vi iverksetter nå.

– Har dere vært for sent ute?

– Det er en tid for alt. Evalueringen skal vi komme tilbake til. Om vi var for sent eller tidlig ute vil nok bare historien vise oss. Nå er vi hundre prosent fokusert på det vi må gjøre, skal gjøre og kan gjøre for å beskytte de mest utsatt i samfunnet vårt.

Det er bekreftet koronasmitte på følgende steder:
Hovseterhjemmet, Ellingsrudhjemmet, Økernhjemmet, Furusethjemmet, Stovnerskogen sykehjem, Madserudhjemmet, Abildsø sykehjem, Ryen helsehus og Paulus sykehjem og Solvang helsehus.

Klarert tusen nye helsearbeidere

Rundt 500 ansatte innenfor helsetjenesten i Oslo er for tiden i karantene, og mange vil etter alt å dømme gå inn og ut framover.

Nå har helseetaten gått igjennom alle de 4000 tidligere helsearbeiderne som meldte seg til tjeneste for Oslo kommune etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) oppfordret dem til å melde seg til dugnad.

– Etter å ha sjekket den helsefaglige bakgrunnen er rundt 1.100 klarert til å gå inn i jobb, så snart de har fått politiattest, sier Steen.