VÅPENHVILE: Filippinske soldater sjekker reisende ved en veisperring uten Manila. Nå har regjeringen erklært våpenhvile i konflikten med kommunistgeriljaen NPA.
VÅPENHVILE: Filippinske soldater sjekker reisende ved en veisperring uten Manila. Nå har regjeringen erklært våpenhvile i konflikten med kommunistgeriljaen NPA. Foto: AFP/Scanpix.

Ser oppsiktsvekkende krigseffekt på grunn av korona-krisen

De siste få dagene har minst tre væpnede konflikter blitt satt på pause på grunn av koronaepidemien. Forskere håper krisen kan gi en varig fredseffekt i verden.

De siste dagene har forskere ved fredsforskningsinstituttet PRIO gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse. Koronapandemien har nemlig skapt mer fred i verden.

– Det er veldig oppløftende at man ser at partene gjør denne typen innrømmelser på et så tidlig tidspunkt. Det gir både en mulighet til å bekjempe epidemien, men også å se om det er mulig å bilegge konflikter, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til TV2.

Samarbeider om helsehjelp

Han trekker frem tre konflikter der instituttet de siste få dagene har registrert en sammenheng mellom koronautbruddet og minkende kamplyst.

Optimistisk: PRIO-direktør Henrik Urdal er overrasket over at koronapandemien ser ut til å fremtvinge våpenhviler over hele verden.
Optimistisk: PRIO-direktør Henrik Urdal er overrasket over at koronapandemien ser ut til å fremtvinge våpenhviler over hele verden.

På Filippinene, der president Rodrigo Duterte har erklært ensidig våpenhvile i den nesten 50 år lange krigen mot kommunistgeriljaen på øya.

I Libya, der begge parter i borgekrigen har blitt enige om å ta en pause.

I Afghanistan, der Taliban ikke har gått med på våpenhvile i krigen mot regjeringsstyrkene, men der bistandsarbeidere for første gang har fått fritt leide til i reise inn i områder kontrollert av geriljaen.

Årsaken er de krigførendes behov for støtte hos sivilbefolkningen, mener Urdal.

– I de fleste konflikter har partene en betydelig interesse av å sørge for at befolkningen i områdene de kontrollerer, får nødvendig helsestell. Dette er forferdelig vanskelig i en konfliktsituasjon. Derfor vil mange konflikter nå kunne stoppes midlertidig i påvente av humanitær bistand.

– Må smi mens jernet er varmt

Det er imidlertid ingen garanti for at pausene i krigføring vil føre til varig fred, og PRIO-direktøren mener det nå er helt sentralt at andre land og internasjonale organisasjoner smir mens jernet er varmt.

Det vil si å utnytte mulighetsvinduet koronakrisen har skapt til å skape mer permanente avtaler.

– Vi må ikke bli handlingslammet selv om vi står overfor noen veldig alvorlige utfordringer nå i forbindelse med koronaepidemien. Det er tvert imot slik at dette åpner muligheter for noe som kan spare liv i det lange løp, sier Urdal.

Tirsdag skal han informere Utenriksdepartementet om funnene som er gjort, og PRIO vil også publisere den positive utviklingen etter hvert som deres overvåkning av verdens konflikter avslører økende fredsvilje.

– Alt avhenger av at vi klarer å yte bistand til konfliktpartene i den fasen vi er i nå, sier Urdal.

– Ingen effekt

Urdals forsiktige optimisme deles ikke av alle. Christoph Gradmann er professor i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo, og mener erfaringene fra fortiden er entydige: Epidemier har ingen langvarig effekt på konfliktnivået i verden.

– Jeg kommer ikke på mange eksempler på at det har skjedd. Det finnes flest eksempler på at epidemier ikke har hatt noen innflytelse på krig, sier han til TV 2.

– Det motsatte er derimot vanlig. Det finnes mange tilfeller hvor krig forårsaket epidemier.

Professoren er likevel enig i at de krigførende parter på kort sikt kan føle at koronaepidemien gjør det verdt å sette kampene på pause. Men på lengre sikt vil alt snart være tilbake ved det gamle, mener han.

– Det vil verken bli flere eller færre kriger. Jeg ser ikke noen umiddelbar utvikling i noen av retningene. Men på kort sikt kan epidemien bli en trussel mot internasjonalt samarbeid.

Global våpenhvile

FNs generalsekretær António Guterres ba mandag om en umiddelbar våpenhvile i alle verdens konflikter for å bekjempe koronaviruset.

– Dette voldsomme viruset viser hvor tåpelig det er med krig. Det er derfor jeg i dag ber om en umiddelbar global våpenhvile i alle verdens hjørner, sa Guterres i en kort tale i FNs hovedkvarter i New York, ifølge NTB.

FN trekker seg ut

Urdal på PRIO vil imidlertid ikke gi opp håpet om at koronapandemien kan føre noe godt med seg. Han viser blant annet til at store naturkatastrofer tidligere har bidratt til varig fred, for eksempel på Aceh i Indonesia.

Han mener den største faren for verdensfreden nå er at FN og andre internasjonale organisasjoner trekker seg ut fra områder der de har forsøkt å overvåke konflikter og mekle. Det kan blant annet bremse fredsprosessen i Afghanistan, frykter han.

Likevel er lyspunktene merkbare, og instituttet vil den nærmeste tiden følge godt med på verdenssituasjonen.

– Først og frem representerer disse våpenhvilene en mulighet som man kan benytte. Men det er helt avhengig av hva som kommer av oppfølging. Vi må benytte denne muligheten, sier Urdal.