KORONATEST: Fagdirektør Matthias Baaske ved Oslo universitetssykehus får utført en korona test av sykepleier Vilde Vik på sykehuset.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
KORONATEST: Fagdirektør Matthias Baaske ved Oslo universitetssykehus får utført en korona test av sykepleier Vilde Vik på sykehuset. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby

FHI presiserer hvem som skal korona-testes

Folkehelseinstituttet (FHI) går ut for å klargjøre hvilke personer som skal testes for koronaviruset.

I en melding på sine nettsider presiserer FHI hvem som bør testes for koronaviruset, samt hvem som ikke bør testes.

«For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert», skriver FHI.

Disse bør testes

Videre har FHI laget en liste med hvilke grupper som skal prioriteres for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

  • Har behov for innleggelse.
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. (Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Disse bør ikke testes

FHI opplyser at det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, men understreker at personer uten symptomer i all hovedsak ikke skal testes for koronaviruset.

«Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen», skriver FHI.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Ifølge FHI er Norge blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar.

«Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid-19», skriver FHI.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.