BER REGJERINGEN TA GREP: Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim
BER REGJERINGEN TA GREP: Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim Foto: Håkon Mosvold Larsen

Krever full stans:

– Nå må vi sette alt inn på å hjelpe egen befolkning

Fremskrittspartiet og Jon Helgheim ber nå regjeringen sette en full stopper for asylsøkere til Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Nå er vi en krisesituasjon. Alt er stanset, alle må gi sitt og gi avkall på mye, og da er det helt urimelig å bruke ressurser nå på å ta imot asylsøkere på grunn av smittefaren det er ved at det kommer nye inn i landet og at en asylsøker legger beslag på store ressurser, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, til TV 2.

Utlendingsdirektoratet opplyser til TV 2 at 15 asylsøkere har meldt seg for politiet siden torsdag i forrige uke, og av disse har ni reist inn i Norge i denne perioden.

De øvrige har reist inn tidligere, men søkt asyl først nå.

– Strider imot sunn fornuft

Selv om Norge stengt grensen for utlendinger fra mandag, får asylsøkere komme inn i landet. Alle blir satt i en 14 dagers karantene.

– Vi vet at en asylsøker legger beslag på mye ressurser. På Råde mottakssenter er det et stort, velutstyrt legesenter blant annet beregnet for å hindre smitte. Dette burde vi snarest gjort om til et beredskapsenter på helse, for vi kommer i en situasjon med stor sannsynlighet hvor vi har mangel på beredskap og helseplasser. Nå kan vi ikke bruke ressurser på å beslaglegge helsepersonell og andre ressurser. Nå må vi sette alt inn på å hjelpe egen befolkning. Jeg tror det strider imot enhver sunne fornuft å bruke ressurser på å ta imot asylsøkere når landet er i krise, sier Helgheim.

Retten til å søke asyl er nedfelt i menneskerettighetene: «Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse».

I Nederland har landets regjering valgt sette asylretten midlertidig ut av kraft.

– Har vi ikke en moralsk plikt til å hjelpe de som kommer?

– Den eneste moralske plikten vi har er å hjelpe landet som er i krise og innbyggerne i krise, og forhindre smitte og at folk ikke dør. Da må vi ta inn alle mulige ressurser på den hovedoppgaven, og da er det veldig mange ting folk må forsake. Det er veldig mange som ikke får det de er vant til å få, folk får ikke bruke sine egne eiendommer. Vi må ofre mye alle sammen, og da er det helt urimelig at de eneste som skal være unntatt dette er asylsøkere, sier Helgheim.

– Bryter ikke dette med menneskerettighetene? Er Frp villig til å bryte menneskerettighetene i denne krisesituasjonen?

– Nasjonen er i krise, folk får ikke lov å arbeide eller bruke sine egne eiendommer, noe som egentlig er brudd på menneskerettighetene. Folk har forståelse for at det må være sånn på grunn av krisen, og de respekterer det. Jeg er redd folk vil miste respekten dersom nordmenn må ofre alt på grunn av krisen, mens det skal være fritt frem for asylsøkere, som i tillegg vil legge beslag på store ressurser som kunne vært brukt til å hjelpe syke og døende, sier Frps innvandringspolitiske talsperson.

Til Faktisk.no sier Are Magnus Olsen, seksjonsleder for ID-ankomstseksjonen i PU, at politiet og helsemyndighetene følger opp asylsøkere med symptomer.

– Politiet gjør de innledende vurderingene når nye søkere melder seg, og følger opp de som har symptomer i samråd med bydelsoverlege og kommuneoverlege der asylsøkeren befinner seg, skriver Olsen.

Ingen av asylsøkerne som har kommet til Norge de siste ukene har per dags dato testet positivt for korona, ifølge faktasjekkerne.

Kritisk til punkt i kriselov

I den nye kriseloven som regjeringen ønsker å innføre, står det at Utlendingsdirektorat kan få rett til å kreve at bygg blir stilt til rådighet «for å håndtere sine oppgaver» som følge av koronaviruset.

– Det er noe jeg synes høres helt urimelig ut at vi skal prioritere. Man bør stoppe asylsøkere på grensen og si at her kommer dere ikke inn, sier Helgheim.

Dette er også noe Frp ønsker å ta opp i forhandlingene om kriseloven.