VIL JOBBE: Kjersti Toppe (Sp) er utdannet lege, Masud Gharahkhani (Ap) er utdannet radiograf og Kristin Ørmen Johnsen (H) er utdannet sykepleier. De tre stortingsrepresentantene tilbyr seg å bidra som helsearbeidere under koronakrisen.
VIL JOBBE: Kjersti Toppe (Sp) er utdannet lege, Masud Gharahkhani (Ap) er utdannet radiograf og Kristin Ørmen Johnsen (H) er utdannet sykepleier. De tre stortingsrepresentantene tilbyr seg å bidra som helsearbeidere under koronakrisen. Foto: NTB Scanpix

Politikere er klare til å jobbe som helsearbeidere under koronakrisen

– Hvis det begynner å røyne på er jeg klar til å jobbe som lege igjen, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Hun er en av flere politikere på Stortinget som tilbyr seg å jobbe på sykehusene for å redde liv under koronakrisen.

Senterparti-politikeren er ikke den eneste på Stortinget som har helsefaglig utdannelse.

Andre representanter sier de allerede har vært inne på tanken om å bruke utdannelsen sin for å hjelpe, som Høyres Kristin Ørmen Johnsen og Aps Masud Gharahkhani.

– Jeg har vært borte fra yrket i mange år, og de må nok grave langt ned i bunken før de kommer til meg, men jeg vil gjerne bidra i ulike oppdrag hvis det blir nødvendig og jeg er ønsket, sier Toppe, som er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

Hun har blant annet vært kommunelege i Bergen og i Bremanger. Toppe understreker at hun selvfølgelig vil overholde møteplikten i Stortinget, men at døgnet har 24 timer. Om helsevesenet er i ferd med å bryte sammen, er hun villig til å delta på helsedugnaden.

– Stiller opp

Helseutdannede som idag ikke jobber i helsevesenet, er bedt om å melde seg til tjeneste. Det er frykt for mangel på leger, sykepleiere og annet helsepersonell hvis et stort antall smittede blir lagt inn på sykehus.

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er imponert over hvor mange som allerede har meldt seg.

– Fantastisk å se at så mange har stilt opp. Som tidligere helsepersonell tenker jeg på alle de som nå jobber for fellesskapet. Varme tanker til dem alle. Om det er behov så stiller jeg opp, sier Gharahkhani.

Han er utdannet radiograf og har allerede vært i kontakt med radiografforbundet. Beskjeden var at det uten tvil kom til å bli press på radiologiske tjenester på grunn av korona-pandemien.

Ber hamstrere tenke på helsepersonell

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre er sykepleier. Hun har også vært lektor i sykepleievitenskap og veiledet sykepleiestudenter.

Politikeren fra Drammen sier hun føler med de som nå er i beredskap eller på jobb i helsesektoren. Hun ber folk tenke på at hamstring betyr at helsepersonell som kommer fra vakt, blir møtt med tomme hyller.

– Blir det virkelig kritisk, så stiller jeg jo opp. Er noe rusten i faget, så de som innkaller må vurdere om de har bruk for meg og min kompetanse, sier Ørmen Johnsen.

Uaktuelt å melde seg

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen er også sykepleier og skriver i en sms at hun har den dypeste respekt for den jobben som gjøres av de som jobber i helsetjenesten for tiden.

– Selv er jeg i den situasjonen at jeg ikke har anledning til å melde meg til tjeneste nå. Selv om jeg gjerne skulle deltatt i dugnaden som helsearbeider, håper jeg på forståelse for at det nå er en viktig tjeneste for samfunnet å sikre at Stortinget er beslutningsdyktig, sier stortingspresident Wilhelmsen Trøen.

Hun understreker at stortingsrepresentanter har møteplikt i henhold til Grunnloven. Som stortingspresident har hun også ansvar og oppgaver på de dagene hvor Stortinget ikke er samlet til møte.

Også sykepleierne og stortingsrepresentantene Ingjerd Schou fra Høyre og Kari Henriksen fra Ap viser til pliktene sine i Stortinget. Det gjør det uaktuelt for dem å melde seg som helsearbeidere nå.

Må være vedtaksdyktig

Høyre-politiker Kristin Ørmen Johnsen understreker at hvis hun melder seg til tjeneste, så må dette skje i samråd med Stortingets presidentskap. Stortinget er en av landets samfunnskritiske institusjoner og må være vedtaksdyktig til enhver tid.

Fra forrige uke av begrenset Stortinget antall møter i stortingssalen og komiteene kan jobbe digitalt. Mange representanter jobber hjemmefra for å hindre smitte.

To representanter fra Frp er smittet av Covid-19-viruset. Når møtene i stortingssalen klubbes igang, trengs det nå kun å være 87 representanter til stede, og det samme gjelder når de stemmer.

Stortinget har 169 representanter og partiene bestemmer selv hvem som skal møte i salen.

Stortingspresidenten understreker at situasjonen foreløpig er uoversiktlig.

– Vil det være greit for stortingsrepresentanter å trå til i en krisesituasjon?

– Det er en litt krevende problemstilling, all den tid at stortingsrepresentantene har møteplikt. Stortinget må kunne sammenkalles på kort varsel, og da må mer enn halvparten være tilgjengelige. Men det er vanskelig for meg å antyde noe mer enn dette, siden vi ikke kjenner utviklingen av viruset og konsekvensene fullt ut ennå, sier stortingspresident Tone Wilhelsemsen Trøen.

Fredag sendte Stortingets presidentskap ut et brev til stortingsrepresentanter med helsefaglig utdannelse at de ifølge Grunnloven plikter til å sørge for at Stortinget er beslutningsdyktig.