Enighet om ny krisepakke

Partiene på Stortinget er enige om å styrke økonomien til kommunene, Nav og sykehusene, kutte i arbeidsgiveravgiften og sikre studenter inntekt under koronakrisen.

Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder og studenter skal sikres en inntekt å leve av.

Det er hovedpunktene i krisepakken som et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak.

Kommuner og fylkeskommuner skal få kompensasjon for bortfall av skatteinntekter så de kan ivareta sine oppgaver.

Det sikres nødvendige midler til helsevesenet for å sikre at alle funksjoner opprettholdes.

Flertallet på Stortinget er også enige om å kompensere Widerøe for å sikre flyruter i distriktene. Det er imidlertid ikke enighet om å nekte krisehjelp til bedrifter som betaler utbytte.

Tre punkter

Finanskomiteens medlemmer presenterte planen i Vandrehallen litt etter klokken 10. Komiteens fungerende leder Hadia Tajik (Ap) trakk fram tre elementer i planen:

1: – Vi sikrer vi at førstelinjen som er satt til å takle denne ekstraordinære krisen får de pengene de trenger; kommunene, helsevesenet, Nav. Dette er folk som gjør alt de kan for å sikre liv og helse og forebygge smitte. De må være sikre på at de har oss i ryggen og at de får de pengene de trenger for å gjøre jobben de er satt til.

2: – Vi sørger for at det tas i bruk kraftigere lut for å redde bedrifter og bransjer som egentlig har sunn økonomi, men som likevel trenger hjelp. Det dreier seg om lån og lånegarantier. En ting som det er tatt initiativ til fra Stortinget, er redusert arbeidsgiveravgift for de neste to månedene. Det utgjør milliardbeløp for arbeidsplassene.

3: – Komiteen skiller litt lag når det gjelder utbytte hos selskap som mottar statlige garantier eller kriselån. Det handler om fra Arbeiderpartiets side at når man stiller til disposisjon statlige lån og garantier, må man være sikre på at pengene ikke går til personlig berikelse, sa Tajik.

Bred enighet

Klokken 9 møttes finanskomiteen i et historisk møte i Lagtingssalen på Stortinget for å legge siste hånd på verket på del to av krisepakken.

Klokken 10 samlet 87 av representantene seg i Stortingssalen for å behandle saken formelt. Kort tid senere ble planen presentert.

Her er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, FrP, SP og SV på Stortinget:

● Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder

● Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien

● Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

● Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

● Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres

● Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. Les mer om dette her.

● Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

– Det står ikke på pengene

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken, sier parlamentarisk leder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

– Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede i morgen komme med ytterligere tiltak, varsler Harberg.

Frps Sylvi Listhaug påpekte at mange bedrifter nå står i en forferdelig situasjon.

– Det er helt avgjørende for Frp at vi har fått til enighet om å avlaste bedriftene ytterligere med utgiftene de har. Derfor er vi fornøyd med at arbeidsgiveravgiften nå skal reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder. Det utgjør 10 milliarder kroner, sa Listhaug.

Intense forhandlinger

Opposisjonspartiene og regjeringspartiene forhandlet natt til torsdag om nye tiltak for å demme opp for ringvirkningene av korona-krisen.

Det har blant annet vært diskutert å begrense selskapers muligheter til å betale ut utbytte, men Stortingsflertallet vil ikke si nei til utbytte til bedrifter som får krisehjelp.

– Vi kan ikke komme i en situasjon der underskudd blir fellesskapets ansvar, mens overskudd går til personlig berikelse, sier Hadia Tajik, og får støtte fra SV og Senterpartiet.

Regjeringspartiene samt Frp er på sin side lunkne til å si nei til utbytte. Dermed er det foreløpig ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med utbyttereglene.

– Vi kan selvfølgelig ikke ha noen utbyttefest. Men vi må ta dette når det kommer fra regjeringen, sier Høyres Svein Harberg.

– Utbytte fra et selskap i konsernet kan være avgjørende for å sikre likviditeten i andre selskaper i konsernet, sa Listhaug til Klassekampen torsdag.

Torsdag åpnet Frp for at staten bør kjøpe seg inn i kriserammede norskeide selskaper.