– Har fått en overveldende strøm av positive takkemeldinger

OUS-forskeren som kritiserte helsemyndighetene under tirsdagens Debatten på NRK sier tilbakemeldingene fra media og fra folk generelt ikke ligner på hverandre. Hun advarer mot ytterligere polarisering på temaet.

Tirsdag kom OUS-forsker Gunhild Alvik Nyborg med kraftig kritikk av myndighetenes koronavirustiltak under NRKs program Debatten.

Overfor TV 2 presiserer forskeren at hun ikke ønsker ytterligere polarisering.

– Jeg er overhodet ikke ute etter å kritisere myndighetenes innsats, men vil poengtere at til tross for stor innsats, så opplever vi en svært dramatisk utvikling, sier hun.

– Det tilsier at innsatsen ikke er nok, og at vi må øke tiltakene, fortsetter hun.

– Må se til Kina

Hun sier at det er viktig å stille spørsmål ved tiltakene, men at hun er lei av at situasjonen er blitt så polarisert.

– Vi skjønner at norske helsemyndigheter har voldsomt mye å arbeide med nå, og at det er en unntakstilstand for alle som jobber med dette. Det jeg forsøkte å gjøre i Debatten var å positivt bidra, sier hun

Hun mener at norske myndigheter burde se til Kinas tiltak, og viser til at tiltakene der har fungert.

– Overveldende respons

Forskeren sier at til tross for flere negative presseoppslag i etterkant, har reaksjonene ellers vært overveldende.

– Det har vært negative saker i media, men ellers får jeg en overveldende strøm av positive takkemeldinger i alle kanaler, sier hun.

Hun anslår at hun har fått omtrent tusen vennespørsel på Facebook siden, og at hun får store mengder meldinger både på tekstmeldinger og på Messenger.

– Det er overraskende hvor flinke folk er til å spore opp eposter og telefonnummer. Det har vært en konstant, hyggelig strøm siden programmet. Jeg har også fått en del seriøse samarbeidstilbud i etterkant, sier hun.

Onsdag viste Folkehelseinstituttets (FHI) tall at 1423 personer er smittet av koronaviruset i Norge, en økning på 116 de siste 24 timene.

Mener Nyborg misforstår

I etterkant av programmet har en av debattantene, Preben Aavitsland fra FHI, kritisert taletiden OUS-forskeren fikk.

– Det er fint at vårt kunnskapsgrunnlag og våre vurderinger kritiseres. Slike innspill gjør at vi hele tiden må tenke grundig gjennom det vi driver med. Derfor var det helt fint at Nyborg kom til orde. Jeg hadde imidlertid ønsket meg mer taletid for å forklare våre vurderinger og gå i rette med noe av det jeg mener er feil i hennes resonnement. Hun fikk en halvtime helt uimotsagt aleine først og deretter fikk jeg ordet til bare korte innlegg, sier han til TV 2.

NRKs programdirektør har onsdag uttalt at motstemmer godt kunne kommet inn tidligere. Nyborg ønsker ikke å kommentere dette momentet overfor TV 2.

Aavitsland fra FHI forteller til TV 2 at han mener Nyborg i programmet bygget sin kritikk på misforståelser om deres strategi og råd.

– Nyborgs forslag om at hele befolkningen skal holde seg hjemme i 14 dager, og så er problemet løst, er utopisk. Det vil koste liv og helse å holde folk hjemme i 14 dager og stenge grensene hermetisk; det er ikke mulig, sier Aavitsland.

– Usannsynlig

Han forteller videre at den kinesiske byen Wuhan kunne stenge hermetisk ettersom man kunne støtte seg på forsyninger og helsepersonell fra et mye større land en Norge.

– Det er også svært usannsynlig at problemet er løst etter de 14 dagene. I en familie kan jo sistemann være smittet på slutten av denne perioden og så være smitteførende når han slipper ut, og da har vi en ny epidemi gående. Eller viruset kan komme med noen som transporterer varer til landet. Det er altså feil å innbille folk at problemet er løst ved at vi alle låser oss inne et par uker, sier Aavitsland.

Han er også uenig med Nyborg om hvor effektivt Kina har stoppet smittet, dødeligheten til viruset hun anga for Italia og hvorvidt virustesting i Norge er strammet inn eller ikke.

Vil offentliggjøre data

OUS-forsker Nyborg uttaler at hun har dokumentasjon for påstandene hun kom med underveis i programmet, og at disse vil bli offentlig tilgjengelig.

– Alt jeg sier er nedtegnet i et faglig manuskript, der alle referanser til artikler, tall og data er inkludert. Dette vil jeg prøve å få ut så kjapt som mulig, sier forskeren.