UTE AV FENGSEL: 24-åringen er én av mange som må ta en pause fra soning i fengsel. Dette bildet ble tatt da TV 2 traff ham i slutten av januar.
UTE AV FENGSEL: 24-åringen er én av mange som må ta en pause fra soning i fengsel. Dette bildet ble tatt da TV 2 traff ham i slutten av januar. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Sigurd (24) er ute av fengsel på grunn av korona

Fengsler over hele landet jobber for å redusere antall innsatte. Sigurd er én av dem som må avbryte soning på grunn av pandemien.

– Det er jo ofre der ute, som plutselig nå får vite at personer som er dømt for vold og voldtekter slippes ut igjen i samfunnet, sier Sigurd.

Tidligere har TV 2 fortalt historien om den spilleavhengige 24-åringen, som inntil denne uken har sittet inne på Hustad fengsel i Møre og Romsdal.

Han soner en dom på ni måneder fordi han svindlet sin egen mor for flere hundre tusen kroner, for å finansiere sin egen gambling.

Sender hjem kriminelle

Tirsdag kveld fikk han, og mer enn ti andre innsatte, beskjed om at soningen avbrytes på grunn av plass- og bemanningssituasjonen som følge av koronapandemien.

Når TV 2 snakker med 24-åringen, sitter han motvillig i bilen på vei hjem. Ifølge Sigurd, som soner på den åpne avdelingen i fengslet, hadde et fåtall av de innsatte ønske om straffavbrudd.

– Én av de andre, som sitter inne på grunn av voldtekt, sier selv at det er galskap at han slippes løs, sier han.

STRAFFAVBRUDD: Fengsler over hele landet jobber med å redusere antall innsatte. Det gjøres for å være i forkant dersom smitte skulle bryte ut og mange ansatte må i karantene. Foto: Heine Schjølberg / TV 2
STRAFFAVBRUDD: Fengsler over hele landet jobber med å redusere antall innsatte. Det gjøres for å være i forkant dersom smitte skulle bryte ut og mange ansatte må i karantene. Foto: Heine Schjølberg / TV 2

Reagerer på vilkår

Straffavbruddet er i første omgang satt til fire uker. Fengselet viser til straffegjennomføringslovens 35. paragraf, som sier at kriminalomsorgen kan avbryte straff dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner.

Fengselsleder Frode Erlandsen forteller at terskelen for å innvilge et slikt avbrudd er svært høy, men at den nå er nådd som følge av covid-19. Dermed har Kriminalomsorgen iverksatt flere strakstiltak.

– Ett av tiltakene er å frigjøre soningsplasser for å redusere risikoen for at det oppstår smitte i fengselet. Ved Hustad fengsel er det dobbeltrom på avdelingen med lavere sikkerhet, sier han.

– Hvilke vurderinger ble gjort når akkurat disse innsatte blir sluppet ut?

– Vi har vektlagt flere forhold – deriblant lovbruddskategori, dommens lengde og vår kjennskap til den enkelte domfelte. Straffavbrudd er kun innvilget i tilfeller der utgangen anses sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Varsles fornærmede?

– Ja.

Teller ikke som soning

Sigurd forstår at det er ekstraordinære tider, også ved norske fengsler. Samtidig reagerer han kraftig på vilkårene de innsatte må forholde seg til i tiden som kommer.

Avbruddet teller ikke som soning, og i praksis betyr dette en ubestemt forlengelse av dommen.

I vedtaket fra Hustad fengsel ligger følgende vilkår vedlagt:

  • Under straffavbruddet skal du oppholde deg i fastsatt bolig med unntak av gjennomføring av nødvendige gjøremål som handling og gjennomføring av helseundersøkelser.
  • Du skal alltid ta opphold i boligen i tidsrommet fra kl. 20.00 til 06.00.

– Det er ekstreme krav, som er teoretisk strengere enn soning med fotlenke. Vi kan ikke besøke venner og må nesten alltid være i boligen. Da er det uforståelig at dette ufrivillige straffavbruddet ikke teller som soning, sier Sigurd.

Dersom han bryter vilkårene, risikerer han å miste muligheten til prøveløslatelse, bøter – eller at han bli satt tilbake i fengsel.

– Det er ironisk, all den tid jeg ikke ønsket noe avbrudd i soningen.

AVBRUDD: Sigurd sitter på åpen avdeling i Hustad fengsel. Nå må han avbryte soningen på ubestemt tid. Foto: Arne Rovick / TV 2
AVBRUDD: Sigurd sitter på åpen avdeling i Hustad fengsel. Nå må han avbryte soningen på ubestemt tid. Foto: Arne Rovick / TV 2

Frykter for studiene

Han har nå sendt en formell klage til Kriminalomsorgen, fordi han er redd for at avbruddet vil få konkrete konsekvenser for fremtidsplanene hans.

Over sommeren skal han begynne på byggingeniørstudiet ved NTNU i Trondheim.

– Jeg hadde timet soningen slik at jeg kunne begynne til høsten. Det frykter jeg at det ikke blir noe av nå, sier han.

Fengselslederen, som ikke vil kommentere Sigurds sak isolert, skjønner bekymringen, og forklarer at konsekvenser som utsatt skolegang vil kunne bli vektlagt under en klagebehandling.

– Kriminalomsorgens mål er at folk skal komme seg videre etter soning, og rehabilitering er en viktig del av vår virksomhet, sier Erlandsen.

– Betyr det at straffavbruddet kan bli gjort om til gjeldende soning?

– Det kan jeg ikke svare på nå, men dersom vedtaket medfører helt urimelige og uforutsette utslag som følge av denne situasjonen vil dette være relevant i behandlingen av klagen. Lovverket åpner ikke for at denne type avbrudd kan inngå som en del av soningen.