svarer på spørsmål om arbeidsliv og korona:

«Kan man bli permittert når man sitter i karantene?»

Advokat Henning Heitmann svarer på TV 2-seernes spørsmål om hva slags støtte de kan få under permisjon. Kan man eksempelvis få dagpenger dersom man er sykemeldt?

Svært mange arbeidstakere opplever konsekvensene av koronavirus-situasjonen i Norge.

Spredningen av koronaviruset har blant annet ført til at flere bedrifter har sett seg nødt til å permittere sine ansatte.

Nav mottok nærmere 25.000 søknader om dagpenger på mandag, og Virke har spådd at stadig flere vil bli permittert i løpet av uken.

Derfor har regjeringen lagt frem nye krisetiltak som skal bedre situasjonen for det norske næringslivet.

Men hvilke rettigheter har man egentlig som arbeidstaker i denne situasjonen?

Arbeidsrettsadvokat i SANDS, Henning Heitmann, har fått i oppgave å besvare noen av spørsmålene som er sendt inn fra TV 2s lesere på vår Facebook-side.

Les også: Legen svarte på dine koronavirus-spørsmål.

Vikar-rettigheter

«Hvilke rettigheter har man, dersom man blir permittert fra jobben som vikar?»

– Retten til støtte har ikke med fast ansettelse å gjøre, men hvor mye man har tjent de siste tolv månedene. Kravet for å få dagpenger under permisjonen er at man har tjent minst 75.000 kroner de siste tolv månedene, svarer Heitmann.

Heitmann forklarer videre at man ifølge vanlige regler også skal være arbeidssøkende for å få dagpenger. Han sier likevel at han tviler på at det er et krav som Nav kommer til å håndheve i smittevernsperioden, da det er svært få arbeidsplasser tilgjengelig.

– Alle de tiltakene som nylig ble vedtatt, er kun midlertidige og basert på denne krisesituasjonen. Det er ikke generelle lovendringer, understreker advokaten.

«Om man blir permittert fra kun én av jobbene man har, vil man fortsatt ha krav på dagpenger?»

– Mange har to jobber, og man har krav på dagpenger selv om man permitteres fra en av de. Det viktige er i hvor stor grad man permitteres fra den jobben. Så om du jobber 50 prosent, og permitteres 50 prosent av det, så har du krav på dagpenger basert på den permitteringsprosenten, forteller Heitmann.

En annen leser spør om hun kan få støtte selv om hun bare er 20 prosent ansatt i en jobb hun har hatt siden februar.

– Det er ikke hvor lenge man har vært i jobben som er avgjørende for å få dagpenger, det er hvor mye man har tjent de siste tolv månedene, repeterer Heitmann.

Sykmelding og karantene

Det er også flere spørsmål om sykmelding og karantene.

«Kan arbeidsgiveren permittere en ansatt som sitter i karantene?»

– Arbeidsgiver kan permittere de ansatte om det ikke har behov for arbeidskraften. Man vil få sykepenger når man sitter i karantenen, og så vil man få dagpenger når man er ute av karantenen, svarer advokaten.

En annen seer følger opp med å spørre hva som vil skje dersom man er sykmeldt, for så å bli permittert. Da svarer Heitmann at sykepengeordningen vil gå over i en dagpengeordning når man blir friskmeldt.

Advokaten utelukker ikke at staten må lansere flere ordninger for å bedre situasjonen i næringslivet.

– Regjeringen har fått fullmakt til å gi disse forskriftene, og kan dermed også utvide dette ytterligere dersom det skulle bli behov for det fremover.

«Hva om en er sykmeldt og er på tiltak for å komme tilbake i jobb? Man kan jo bare være sykmeldt i ett år, men det er jo ikke noen sjans nå at Nav finner jobb for en slik det er nå. Blir sykmeldingsperioden også fryst?»

– Det står ikke noe om det i vedtakene foreløpig. Stortinget har oppfordret regjeringen til å utsette tiltak som er knyttet til sosiale ytelser. Jeg tror ikke sykepengeordningen vil omfattes av det samme. Men vi får se hva regjeringen bestemmer i forskriftene som kommer, svarer Heitmann.

Småbarnsforeldre

Noen spør også om hvilke rettigheter man har som småbarnsforelder.

«Vi som er nyutdannede, jobber som vikarer, og som må være hjemme med små barn; hvilke rettigheter har vi på økonomisk støtte?»

– Her er det omsorgspermisjon og omsorgspenger som vil gjelde. Nå kommer det nye regler som sier at man skal få omsorgspenger de tre første dagene fra arbeidsgiver, for deretter å bli dekket av Nav. Da er spørsmålet hvor lenge man vil få omsorgspengene fra Nav.

Heitmann forklarer videre at man nå vil få penger inntil 20 dager, dersom man har ett eller to barn. Om man har tre eller flere barn vil man få for 30 dager. Og om man i tillegg har barna alene, vil antallet dager også fordobles.

«Hvilke rettigheter har man dersom man mister flere arbeidstimer, uten å være permittert?»

– I utgangspunktet er det slik at man har krav på lønn, dersom arbeidsgiveren velger å ikke bruke deg i arbeid. Det er opp til arbeidsgiver å permittere helt eller delvis, om man ikke trenger arbeidskraften, svarer advokaten.

Heitmann sier at nordmenn i nød ikke vil trenge å vente lenge på ordningene.

– Regjeringen har fullmakt til å gi disse endringene tilbakevirkende kraft. Vi kan nok regne med at noen av ordningene, og kanskje alle sammen, vil få virkning fra forrige torsdag, hvor de virkelig alvorlige inngrepene ble satt i verk.

«Vil krisen bety reduksjon i trygder eller i grunnbeløpet?»

– Det er ingen signaler om at man kommer til å redusere grunnbeløpet eller trygdeordningene, svarer Heitmann.