Nav: – Kan ikke si hvor raskt vi har løsningene på plass

– Målet er å sikre at befolkningen har inntekt, sier Nav under en pressekonferanse mandag.

Mandag holder Nav-direktør Sigrun Vågeng en pressekonferanse om hvordan de skal takle det pågående virusutbruddet.

– Vi har behov for å fortelle dere at Nav er åpen, tilgjengelig og at vi leverer. Stortinget har kommet med en rekke forslag som betyr noe for enkeltmenneskers hverdag. Vi er godt i gang for å se på det, og hvordan vi kan løse de utfordringene, sier Vågeng.

Etter annonseringen av Stortingets økonomiske krisepakke, kom det fram at Nav vil utbetale mer pleiepenger og sykepenger. De vil også delvis erstatte godtgjørelsen for de som går ut i permisjon, og sette i gang med en helt ny ordning for å styrke situasjonen til lærlinger.

Utfordringer

Beredskapsleder Yngvar Åsholt sier de har utfordringer med noen av forslagene, men at målet er å sikre at befolkningen har inntekt.

– Men vi kan ikke si hvor raskt vi vil ha løsningene på plass, og vi må be om respekt for at det er for tidlig å si. Men vi bruker alle tilgjengelige mannskaper for å få det på plass så raskt som mulig, sier Åsholt.

En av de to største utfordringene til Nav er å lage systemløsninger som raskt kan få Stortingets vedtak ut i praksis, slik at de kan betale ut pengene. De har nå satt i gang et IT-prosjekt som jobber med rask gjennomføring av dette.

Den andre utfordringer er å styrke bemanningen i de avdelingene som er spesielt utsatt. Dette gjelder særlig de som håndterer dagpenger, og de som håndterer sykepenger og omsorgspenger. Der jobber Nav med planer for å øke bemanningen og behandlingstiden, ifølge Åsholt.

– I tillegg opplever vi veldig stor trafikk inn mot vårt kontaktsenter som tar i mot henvendelser fra brukerne. Vi henstiller alle til å gå til Nav.no, for å lette telefonkapasiteten. Det er brukere som er ikke-digitale som trenger å snakke med en saksbehandler, sier han.

– Må ha litt tid

Navs Sigrun Vågeng sier Nav skal klare å håndtere dagens koronasituasjon i tillegg til det ekstra arbeidet de gjør i forbindelse med trygdeskandalen.

– Vi skal håndtere dette også, men vi må også ha respekt for at vi må ha litt tid på de ordningene som nå er foreslått, så det som er viktig nå er at vi bruker de kanalene i Nav som allerede er på plass, sier Vågeng.

Nav henviser først og fremst til nettsidene sine for å oppdatere seg på situasjonen.

– Vi har en godt oppsatt beredskapssituasjon, og jobber godt med det, fortsetter hun.

Lengre ventetid

Nav opplyser om at det vil bli økt ventetid for de aller fleste, og oppfordrer derfor de som ikke har akutt behov for hjelp til å sende skriftlige henvendelser.

– Det vi opplever nå er noe helt annet enn vi noen gang har opplevd. Vi skal håndtere det, men det vil bli lengre ventetid på utbetalingene, sier Yngvar Åsholt.

De håper nå alle kan vise tålmodighet, slik at de med størst behov får hjelp først.

Nav ønsker i tillegg å prioritere behovet for arbeidskraft. De håper blant annet å kunne formidle arbeidskraft fra permitterte arbeidstakere til blant annet helsevesenet.