FORBEREDER SEG: Oslo Universitetssykehus, som er Norges største hvis man måler i antall ansatte, forbereder seg på månedene som kommer.
FORBEREDER SEG: Oslo Universitetssykehus, som er Norges største hvis man måler i antall ansatte, forbereder seg på månedene som kommer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix

Dette er kriseplanen til Norges største sykehus

Oslo universitetssykehus forbereder seg på at pandemikrisen kan bli langvarig. Om situasjonen blir alvorlig nok, kan det bli aktuelt å flytte ikke-smittede pasienter fra Ullevål sykehus.

Det viser sykehusets plan for «Alvorlig smittsom sykdom - pandemi og epidemi», som TV 2 har fått innsyn i.

Den er nylig oppdatert for å gjøre sykehuset i stand til å håndtere koronapandemien.

Ifølge anslagene til Folkehelseinstituttet (FHI) vil mer enn 700.000 nordmenn bli syke av koronaviruset. Av disse anslår man at mellom 22.000 og 30.000 vil havne på sykehus. Et sted mellom 5.500 og 7.600 vil ha behov for intensiv behandling, ifølge anslaget.

Oslo universitetssykehus (OUS), som hovedsakelig er fordelt på sykehuskompleksene Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet, ventes med andre ord å behandle mange koronapasienter i tiden som kommer.

På Ullevål finnes det 44 luftsmitteisolater og 23 kontaktsmitteisolater, mens det på Rikshospitalet finnes 31 luftsmitteisolater og 58 kontaktsmitteisolater. I tillegg finnes åtte isolatplasser i lokalene til Aker sykehus, som til daglig driftes av Oslo kommune.

Kan lage egne poster

Det beskrives i planen at «panedemi er den hendelsen som utgjør den største utfordringen for helseberedskapen i Norge i fredstid».

Kriseplanen tar for seg hvordan pasienter skal tas imot og behandles. Det legges opp til en trinnvis eskalering av tiltak. Hvor omfattende tiltak som iverksettes, avhenger blant annet av hvor mange pasienter som trenger hjelp samtidig.

  • Det første punktet i pandemiplanen går ut på å redusere den planlagte aktiviteten ved sykehuset, for eksempel avlyse operasjoner som ikke er kritiske. Hensikten med dette er å frigjøre kapasitet på hele sykehuset.
  • Det andre punktet i planen går ut på å mobilisere ansatte. Dette handler blant annet om å endre turnuser og omplassere personalet.
  • Det tredje tiltaket er å lage egne epidemiposter på sykehuset. Det gjøres ved å flytte sammen virksomheten ved to eller flere sengeposter og bruke en post for smittede og en for ikke-smittede.

Det første punktet er iverksatt, mens det andre er iverksatt i begrenset omfang, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anders Beyer ved OUS i en e-post til TV 2.

Hva gjeldet det tredje punktet, er en epidemipost etablert og klargjort på Rikshospitalet.

Kan flytte ikke-smittede

Sykehuset gjør fortløpende vurderinger om de skal sette i gang nye tiltak utover disse.

Det fjerde punktet i pandemiplanen handler om å flytte ikke-smittede pasienter fra Ullevål til andre lokaler, for eksempel Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Det innebærer at Ullevål i størst mulig grad behandler smittede pasienter, mens de andre sykehusene som tilhører Oslo Universitetssykehus behandler ikke-smittede pasienter så langt det lar seg gjøre.

Dersom situasjonen tilsier det, åpner planen for et femte punkt: Å flytte sykehusdriften til alternative bygg. Aker sykehus nevnes som et godt egnet sted for pasienter som ikke trenger intensivbehandling. LHL-sykehuset skisseres som et mulig sted for behandling av ikke-smittede pasienter.

I planen listes det også opp alternative bygninger på Ullevål som kan tas i bruk, men disse beskrives som «lite egnede lokaler».

8000 i karantene

Ingen i ledelsen ved OUS har hatt anledning til å la seg intervjue om tiltaksplanen.

I Helse Sør-Øst, morselskapet som eier blant annet Oslo og Akershus universitetssykehus, er 4000 ansatte i karantene. 1081 av disse jobber på OUS.

Totalt er rundt 8000 ansatte ved norske helseforetak i karantene, viser tall TV 2 hentet inn tirsdag.

Samtlige regionale helseforetak har nå bedt folk med helsefaglig utdanning som ikke jobber i helsevesenet og andre relevante yrkesgrupper, samt pensjonister og studenter om å melde seg til tjeneste.