NTNU: Universitetet sier selv at formuleringen var uheldig.
NTNU: Universitetet sier selv at formuleringen var uheldig. Foto: Google maps / skjermbilde

NTNUs korona-melding skaper reaksjoner

En melding fra NTNU til sine studenter i utlandet får nå internasjonal oppmerksomhet.

I et innlegg på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets (NTNU) engelskspråklige Facebook-side lørdag anmodet universitetet alle studenter i andre land om å reise tilbake til Norge.

Det er spesielt én setning som har fått oppmerksomhet utover Norges landegrenser.

– I samsvar med anbefalingene fra Utenriksdepartementet (UD) anbefaler NTNU på det sterkeste at alle NTNU-studenter som befinner seg utenfor Norge returnerer hjem. Dette gjelder spesielt om du befinner deg i land med dårlig utviklede helsetjenester og infrastruktur, og/eller kollektivtransport, eksempelvis USA. Det samme gjelder om du ikke har helseforsikring, skrev universitetet.

Det er setningen om USA som nå skaper sterke reaksjoner på andre siden av Atlanterhavet.

– Vi ser i ettertid at deler av vår formulering var uheldig, sier Anne Katharina Dahl, senior kommunikasjonsrådgiver for rektor ved NTNU, til TV 2.

Flere reaksjoner

Den spesielle henvisningen til USA er nå fjernet fra innlegget, men flere tok en skjermdump av teksten før den ble fjernet. Bildene går viralt på Twitter.

Flere utenlandske aviser skriver om NTNUs vurdering av de amerikanske helsetjenestene og infrastrukturen, eksempelvis Huffington Post og Fox News.

I kommentarfeltene er det flere som støtter universitetets beskrivelser. Enkelte sier den har åpnet øynene deres, mens noen syns det er regelrett flaut hvordan Norge beskriver deres egen situasjon i landet.

Andre igjen kommenterer at Norge har et høyere antall bekreftede smittede sett opp mot befolkningens størrelse enn USA, og at de norske studentene muligens er tryggere om de forblir i landet.

100 studenter i USA

Senior kommunikasjonsrådgiver for rektor ved NTNU, Anne Katharine Dahl, skriver i en e-post til TV 2 at USA ikke var nevnt i den opprinnelige eposten som ble sendt ut til deres studenter i utlandet.

– I etterkant av e-posten fikk vi flere henvendelser fra studenter i USA og deres foreldre, med spørsmål om oppfordringen også gjaldt dem. I lys av dette ble det sendt ut en presisering om at oppfordringen også gjelder USA, sier Dahl.

Hun forteller at NTNU i etterkant har fått en del spørsmål og og kommentarer, både i sosiale medier og i andre kanaler.

– NTNUs hovedanliggende har vært å henstille til alle våre utenlandsstudenter om å reise hjem uansett om de i dag vurderer at de er i trygge omgivelser. Dette fordi situasjonen fort kan endre seg, også i land som har forholdsvis få registrerte smittetilfeller.

NTNU har drøyt 1.100 studenter i utlandet, og omtrent 100 av disse holder til i USA.

Slettet formuleringen

Årsaken til at universitetet slettet den konkrete formuleringen om USA er fordi de ikke ønsker at enkeltformuleringer skal overskygge viktig informasjon.

– Vårt hovedfokus er å gi god og riktig informasjon til våre ansatte og studenter, sier Dahl.

USA nevnes i samme setning som ordene helsetjenester, infrastruktur og kollektivtransport. Ved spørsmål om hvilke av disse tre tjenestene NTNU henviste til, sier Dahl at «infrastruktur» er nøkkelordet.

– Det har vært uttalt bekymring for at ikke alle kommer seg tidsnok til flyplasser, med tanke på at flere land vurderer å stenge grensene, sier hun.

Kritikk mot Trump

I etterkant av utbruddet av covid-19 har myndighetene i USA og president Donald Trump fått sterk kritikk av befolkningen.

Blant kritikken er at mange mener presidenten ikke har forstått alvoret i situasjonen, og at han har uttalt at situasjonen er under kontroll i USA. Hovedpunktene for kritikken er derimot den økonomiske prisen for å bli testet og behandlet for sykdommen, og mangelen på betalt sykefravær i arbeidslivet.

Nå ser det midlertidig ut til at dette er i endring. Natt til lørdag vedtok Representantenes Hus en krisepakke for å bekjempe viruset. Pakken inkluderer gratis virustesting og sykelønn, og Trump var tydelig på at han stiller seg bak krisepakken.

Ifølge helsemyndighetene i landet er hittil 3.807 personer bekreftet smittet av viruset i landet, og 69 personer har mistet livet. I likhet med i Norge regner myndighetene med at det er store mørketall.