Kun 10 PERSONER får delta i BEGRAVELSE:

– Trist for pårørende å ikke få tatt et siste farvel

Tirsdag får bare ti personer delta i begravelsen som sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa skal holde. – Veldig trist for de pårørende, men det er viktig at vi tar slike drastiske grep.

I Vassås kirke i Bindal i Nordland forbereder sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa en svært spesiell seremoni.

Tirsdag skal hun holde begravelse hvor bare ti personer får lov å delta.

– Jeg har vært prest i 13 år, og jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Aanderaa til TV 2.

Fredag ba kirkerådet norske menigheter om å avlyse alle gudstjenester i to uker framover.

Strenge tiltak

Bindal kommune i Nordland satte raskt inn strenge tiltak, for å prøve å forhindre at deres 1400 innbyggere blir smittet av korona.

– Prosten i Nord-Hegeland bestemte at maks ti personer får lov til å delta i begravelser. Mens kommuneoverlegen er tydelig på at pårørende som ikke bor eller oppholder seg i kommunen ikke får delta i begravelser, sier Aanderaa.

Det var avisen Ytringen som først omtalte saken.

Sognepresten syns det er vanskelig å sette slike strenge krav når noen akkurat har mistet sine kjære. Men viktigheten av å begrense spredningen av koronaviruset er nødt til å gå foran i disse dager, mener hun.

– Det er veldig trist for de pårørende som ikke får være tilstede i begravelsen og ta farvel med nær familie. Men vi ser svært alvorlig på situasjonen som nå har oppstått og føler det er riktig at vi tar slike drastiske grep, sier Aanderaa.

Bare én av de nærmeste

Hun har hatt tett dialog med de pårørende til den avdøde som skal gravlegges tirsdag.

– Det bare en av de nærmeste pårørende i tirsdagens begravelse som oppholder seg i kommunen og som da kan delta, sier sognepresten.

Kirketjeneren kommer til å stå i døren når de ringer inn til seremoni. Jobben er å passe på at det maksimalt er ti personer til stede. Dersom det blir flere enn ti som ønsker å delta, regner sognepresten med at de bare slipper inn de ti første som møter opp.

– Hele samfunnet er underlagt strenge regler når landet vårt nå er i en unntakstilstand. Og da må vi alle følge reglene så godt vi kan, sier Aanderaa.

Begravelsen i Vassås kirke vil bli strømmet, slik at de som ønsker kan følge med over nett.

Ikke lov til å klemme

Administrerende direktør Jan Willy Løken, i begravelsesbyrået Jølstad, sier at de fortsatt holder begravelser, men at de gjennomføres på en annerledes måte.

– Planleggingssamtalene med de etterlatte foregår på telefon og e-post, ikke ved fysiske møter. Vi følger også myndighetenes begrensninger for hvordan folk kan omgås. Det må være mulig å ha en meter mellom menneskene i rommet, og så er det absolutt tak på 50 personer til stede i et lokale, sier Løken.

Det legges nå til rette for strømming av seremonier. Det er heller ikke lov til å klemme eller håndhilse.

– Det er litt rart, for i en slik situasjon er det veldig naturlig å klemme hverandre, men jeg imponeres over hvor tilpasningsdyktige vi mennesker er. Nå er det nasjonal krisestemning, og da gjør vi de tilpasninger som må gjøres. Samtidig tenker jeg at et varmt og godt blikk kan bety mye, sier Løken.

Begravelsesbyrået Verd kommer med følgende tips på sine nettsider:

– En mulighet for dem som skal arrangere begravelse nå, er å gjennomføre kremasjon uten seremoni, og deretter avholde en urneseremoni på et senere tidspunkt.

Ti dagers frist

Pressekontakt i den Norske Kirke, Emil Alexander Engeset, sier at de er opptatt av å følge nasjonale, regionale og lokale helseråd.

Det setter begrensninger for hvor mange som kan være til stede i et lokale samtidig.

Loven sier at en begravelse må finne sted innen 10 dager, men man kan søke Kirkelig Fellesråd om utsettelse dersom det ligger spesielle forhold til grunn. Engeset sier at de foreløpig ikke har en oversikt over antall utsatte og avlyste vigsler i kirken.

– I en spesiell tid ser vi en enorm oppslutning rundt kirken på Internett. Vi har direktesendte andakter og bønnestunder hele uken, og vi ser at titusenvis slutter opp om Facebook-sidene våre, sier han.

Kun strengt nødvendige aktiviteter

Det var fredag kirkerådet ba norske menigheter om å avlyse alle gudstjenester i to uker framover. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett.

– Vi er opptatt av at kirken skal være til stede for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus. Derfor må vi endre kirkens tilbud og gå bort fra fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre, sier preses for bispemøtet Atle Sommerfeldt.

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen sier at iløpet av denne perioden kan det avholdes begravelser eller andre kirkelige handlinger i samråd med lokale helsemyndigheter og de involverte.

– Det er kun strengt nødvendige aktiviteter som kan gjennomføres slik situasjonen er nå, og det må gjøres i samråd med helsemyndighetene, sier Vad Nilsen.