STENGT: For å begrense spredningen av koronavirus er store deler av Norge stengt ned, blant annet skoler og barnehager.
STENGT: For å begrense spredningen av koronavirus er store deler av Norge stengt ned, blant annet skoler og barnehager. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

koronakrisen:

Eksperter: Mest kritisk hvis disse må i karantene

Myndighetene har definert 15 samfunnskritiske funksjoner, men i disse yrkesgruppene finnes det undergrupper med så viktige funksjoner at det kan gi store utfordringer om de ikke kan gå på jobb, mener eksperter.

Forsvaret, politifolk, de som jobber med kriseledelse, helsepersonell og vannforsyning er blant de som ifølge Beredskapsutvalget har såkalte samfunnskritiske jobber.

Barn av personer med disse yrkene får fortsatt et tilbud selv om norske skoler og barnehager ble stengt i forrige uke.

I forrige uke kom også tiltaket som sier at alle som har vært i utlandet må i to ukers hjemmekarantene. Samtidig øker antall korona-smittede i Norge. Myndighetene anslår at smittetoppen blir nådd en gang mellom mai og oktober.

Det innebærer trolig at også mange blant de med samfunnskritiske jobber vil bli satt ut av spill, enten med sykdom eller karantene.

Peker på strømforsyning

Professor og tidligere smittevernoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Bjørg Marit Andersen, peker særlig på én funksjon som særlig sårbar: De som sørger for kraftforsyning i Norge.

– Det er veldig samfunnskritisk. Uten strøm, så stopper det fullstendig opp. For det første har vi få alternative varmekilder, og for det andre er sykehusene avhengig av elektrisitet, sier hun.

Andersen mener også at avfallshåndtering og vannforsyning er essensielt, men påpeker at man enn så lenge kan kjøpe vann ved behov.

Det er Statnett som er hovedansvarlig for strømforsyningen i Norge.

– Dette er en krevende tid for alle. Vår fremste oppgave er å sikre at samfunnet har strøm til enhver tid. Samtidig skal vi bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen. Derfor har vi gjort tiltak som skjermer de som utfører kritiske oppgaver hos oss og ansatte i sårbare grupper, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette til TV 2.

Har egne tiltak

Statnett har ansatte over hele landet som skal rette feil og sørge for vedlikehold av det sentrale kraftnettet.

– Disse utfører samfunnskritiske oppgaver som må prioriteres, og vi har egne tiltak for å sikre denne kapasiteten. I tillegg sørger vi for balanse i kraftsystemet ved at det er nok strøm til å dekke behovet i regionene. Vi overvåker kraftproduksjon og -forbruk 24 timer i døgnet.

–Vi skal sikre at kraftforsyningen består også i utfordrende tider i det norske samfunnet, og våre beredskapsplaner tar høyde for mange ulike situasjoner, og vi er godt rustet til oppgaven, sier Glette.

Frykter 30.000 på sykehus

Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, mener at det er vanskelig å rangere de kritiske samfunnsinstitusjonen. Han er enig i at strømforsyning er svært viktig, men sier samtidig:

– De som jobber med smittevern i sykehusene har en veldig viktig jobb. De jobber med å begrense smitten der personer, som fra før er syke, oppholder seg, sier han.

Olsvik sier også at fagkunnskapen de besitter er vesentlig for å holde antall smittede nede.

– Smittevern er en spesialitet og et felt du må jobbe med daglig. Det er små detaljer som skiller suksess fra ikke-suksess, sier han.

Anslaget til FHI viser at rundt 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet av koronavirus. Av disse vil rundt 733.000 til 780.000 bli syke.

Et sted mellom 22.000 og 30.000 vil havne på sykehus, og av disse vil mellom 5500 og 7600 ha behov for intensiv behandling, ifølge anslaget til FHI.