Fire grafikker som forklarer hvorfor smittedugnad nytter

Hvordan kan nasjonal dugnad for å sørge for at korona-smitten spres ut i tid faktisk hjelpe nå, og har det noe å si om ikke alle bidrar?

Du er ikke alene om å føle at det er mye informasjon og mye å forholde seg til. Sosiale medier fylles opp av spørsmål, svar, usikkerhet, samt flammende innlegg signert alt fra leger til lekfolk. Meningene er sterke.Er det greit å sende barna i ballbingen med de andre i nærmiljøet? Er det greit å ta en øl med bare de nærmeste om ingen av oss er syke?