Ingenting tyder på at dette bildet kommer fra WHO, opplyser Faktisk.no. Skjermbildet er hentet fra Facebook.
Ingenting tyder på at dette bildet kommer fra WHO, opplyser Faktisk.no. Skjermbildet er hentet fra Facebook.

Faktisk.no: Ikke stol på dette bildet!

Dette bildet deles nå i stort tempo på Facebook. Det mangler flere symptomer på covid-19 som Verdens helseorganisasjon oppgir.