NY SKATTEMELDING: I år har skattemeldingen ny utforming, hvor du blant annet raskt kan se om du har gått på baksmell. Forbrukerøkonom Derya Incedursun har tips til hva du bør sjekke når du mottar skattemeldingen.
NY SKATTEMELDING: I år har skattemeldingen ny utforming, hvor du blant annet raskt kan se om du har gått på baksmell. Forbrukerøkonom Derya Incedursun har tips til hva du bør sjekke når du mottar skattemeldingen. Foto: Skatteetaten // Nordea

De første skattemeldingene er sendt ut – dette må du vite

Har du fått igjen på skatten eller må du betale restskatt? Og trenger du å gjøre endringer? Her er det du trenger å vite om den nye skattemeldingen.

Skattemeldingen gir deg oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld i løpet av det foregående året, altså 2019 i årets skattemelding.

I år er oppsettet for skattemeldingen helt nytt.

Det er også en ny ordning der skattemeldingen ikke blir sendt ut til alle samtidig. De første mottar skattemeldingen onsdag 18. mars, før Skatteetaten sender ut til resten i dagene fram til 31. mars.

– Skattemeldingen er viktig fordi den er din oppgave over forhold som påvirker skatten din, og det er derfor viktig å sjekke at du har betalt riktig skatt i året som gikk, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

– Alle bør sjekke skattemeldingen for å se at opplysningene som ligger der stemmer. Det er det bare du som vet. Hvis du ikke sjekker den, kan du risikere å betale for mye skatt, for eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag som du har krav på, sier Gjengedal.

Dersom du ser at du skal få penger tilbake på skatten, finnes det en mulighet for å motta disse pengene tidligere enn før. Les mer om hvordan her.

Risiko for straffeskatt

Når du logger inn på Skatteetatens nettsider og åpner den nye skattemeldingen, er det første som møter deg et svar på om du har betalt for mye eller lite skatt i året som gikk. På åpningssiden står det tydelig hvor mye du eventuelt får igjen eller må betale, under tittelen «Din foreløpige skatt».

Lenger ned på nettsiden finner du en oversikt over din økonomi per 31. desember 2019, delt opp i kategorier.

– De tidligere gjeldende postene er erstattet med ulike temaer. Skatteetatens mål med ny skattemelding er at skattytere skal gjøre færre bevisste eller ubevisste feil i forbindelse med utfyllingen, og at skattemeldingen derfor skal være mest mulig korrekt når den innleveres, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen
Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen

Skatteadvokaten oppfordrer til å bruke skattemeldingen som en mulighet til å ta en «økonomisk helsesjekk».

– Bruk tid og kontroller at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer. De fleste har kontroll på lønn, lån, renteutgifter og bolig. Er det noe du er usikker på, søk råd. Ikke stol på at Skatteetaten gir de beste rådene i forhold til hva som er gunstigst for deg, sier Hegdahl.

På grunn av såkalte tredjemannsopplysninger som arbeidsgivere, banker, pensjonsutbetalere og andre er pålagt å innrapportere, kommer skattemeldingen til dels ferdigutfylt.

– Likevel er det den enkeltes ansvar å kontrollere og eventuelt korrigere feil. Er den egenfastsettingen du gjør uriktig i forhold til gjeldende regelverk og praksis, risikerer du tilleggsskatt (straffeskatt) med betydelige beløp, sier Hegdahl.

– Forhåndsutfylt er ikke ferdigutfylt

For at du enklere skal forstå hvordan du kontrollerer og fyller ut skattemeldingen, får du nå veiledning direkte i innleveringsløsningen gjennom kommentarer og «hjelpebokser».

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.
Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Bård Brinchmann Løvvig

– Dette skal gjøre det lettere for deg å legge inn riktige opplysninger og fastsette korrekt grunnlag for din skatt. For eksempel vil du få en kommentar hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette venter vi vil føre til høyere kvalitet i opplysningene og enklere kontroller, sier Gjengedal.

Hvis du endrer tallet i et felt, blir oppsummeringen og skatteberegningen fortløpende oppdatert, slik at du med en gang ser effekten av endringen på beregnet skatt.

– Ny skattemelding ligger i en egen webportal hos Skatteetaten. Alle kommer inn i skattemeldingen, uansett hvilken type de har fått, ved å logge seg inn på skatteetaten.no. Husk at livsendringer kan påvirke skatten. Husk at forhåndsutfylt ikke er ferdigutfylt, sier Gjengedal.

Skattemeldingen i postkassa?

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil mange i 2020 fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.

Dette er de ulike kategoriene i den nye skattemeldingen:

  • Arbeid, trygd og pensjon
  • Bank, lån og forsikring
  • Bolig og eiendeler
  • Familie og helse
  • Finans
  • Gave og arv
  • Personlige forhold

Fradrag

– Det er ditt ansvar å undersøke om skatteetaten har de korrekte opplysningene om din økonomi og korrigere eventuelle feil og mangler. Kanskje har du betalt for mye skatt samt gått glipp av diverse fradrag, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Her kan det være mange tusen kroner å spare. For å finne ut hvilke fradrag du har krav på, kan det lønne seg å bruke Skatteetatens fradragsveileder, som du finner her.

Incedursun har laget noen eksempler på hva du bør undersøke når du mottar skattemeldingen:

Reisefradrag: Du får reisefradrag mellom jobb og arbeidssted hvis reiseutgiftene dine for 2019 var over 22.700 kroner.

Bil: Verdien av bil er skattepliktig formue. Kontroller at verdien er fastsatt riktig. Er det ikke oppført en formuesverdi på bilen din i skattemeldingen, må du gjøre dette selv.

Gjeldsrente: Dette er renter du betaler for å låne penger og kan kreve 22 prosent fradrag for gjeldsrenten. Det er banken din som sender informasjon til Skatteetaten om hvor mye renter du har betalt til dem. Du bør likevel undersøke om tallene i skattemeldingen er korrekte. Dette kan du gjøre ved å kontrollere om beløpet for gjeld og renter i årsoppgaven fra banken er riktig.

Foreldrefradrag: Har du barn som var under 12 år i 2019, kan du få fradrag for utgifter til pass og stell av barn som bor hjemme. Dette er typiske kostnader til barnehage, dagmamma, SFO og lignende. Fradraget er begrenset til 25.000 kroner for ett barn, 40.000 kroner for to barn og 55.000 kroner for tre barn.

Verdsettelse av fast eiendom: Primærboligen din verdsettes til cirka 25 prosent, sekundærboligen din verdsettes til 90 prosent og fritidsboligen din verdsettes til inntil 30 prosent av antatt markedsverdi. Hvis du mener at markedsverdi er satt for høyt, kan du klage og be om å få satt ned verdien på eiendommene. Verdsettelsen av primærbolig kan kun settes ned dersom verdien overstiger 30 prosent av antatt markedsverdi.

Aksjer og aksjefond: Du får 25 prosent formuesskatt-rabatt på dine aksjer og aksjefond.

Restskatt: Har du fått restskatt, bør du betale tilbake innen fristen for å slippe rentetillegget.

Fristen for å levere inn skattemeldingen er 30. april.