SKUFFET: NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener bedriftene sitter igjen med en for stor del av regningen i regjeringens krisepakke.
SKUFFET: NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener bedriftene sitter igjen med en for stor del av regningen i regjeringens krisepakke. Foto: Terje Pedersen

– Det er ikke nok

Flere er skuffet over regjeringens koronatiltak. NHO mener bedriftene blir sittende igjen med for stor del av regningen, mens opposisjonen mener lavtlønte blir skadelidende.

Den norske regjeringen har innført de mest inngripende tiltak som er gjort i Norge i fredstid. Fredag la regjeringen frem en krisepakke for å dempe de verste økonomiske konsekvensene.

– Skuffet

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener bedriftene sitter igjen med en for stor del av regningen i regjeringens krisepakke.

– Vi fikk flere viktige avklaringer i dag, men det er ikke nok. Bedriftene blir sittende med en så stor del av regningen at arbeidsplasser står i fare, sier Almlid.

Han forteller om bedrifter som er i en krevende situasjon.

– Nå er det alarmerende meldinger fra våre bedrifter. Jeg har gråtkvalte bedrifter på tråden, som sier at vi kan ikke bære alt ansvaret selv, sier Almlid til TV 2.

Han mener arbeidsgivers ansvar må være det samme uansett om en ansatt er permittert, hjemme med barn eller i karantene.

– Dette må på plass umiddelbart, sier Almlid.

– Hver time teller

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke sier koronaviruset fører til at virksomhetene er i en akutt krise med pengemangel.

– Ingen av tiltakene regjeringen la frem i dag er strakstiltak. Hver time teller. De nye permitteringsreglene må vedtas umiddelbart, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han er også skuffet over at sykelønn ikke er med i krisepakken.

−Vi er skuffet over at verken sykelønnsordningen eller omsorgsdagene omtales i tiltakspakken. Og mener at det å bidra til å dekke lønnsutgifter er helt avgjørende, uavhengig av om dette er knyttet til er bortfall av arbeid, sykefravær eller omsorgsdager, sier Horneland Kristensen.

– En ekstraordinær situasjon

Også LO er sterkt kritisk til tiltakspakken. De mener regningen veltes over på arbeidsfolk.

– Denne krisepakken holder ikke. Den gjenspeiler ikke alvoret i situasjonen, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen til TV 2.

KRITISK: LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener krisepakken er for dårlig for arbeidstakere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
KRITISK: LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener krisepakken er for dårlig for arbeidstakere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby

Han mener det er bra at regjeringen reduserer arbeidsgivers lønnsplikt i permitteringsperioden, men at det betyr et betydelig innteksktap for vanlige folk.

– Det er urimelig at arbeidstakerne skal ta den regningen. På to dager mister du nesten 40 prosent av lønnen. Det er en ekstraordinære situasjon, som gjør at her bør myndighetene ta den delen som nå faller bort, sier Gabrielsen.

Ap krever tiltak for arbeidsfolk

Arbeiderpartiet sier det er viktig at tiltakspakken kommer nå.

– Det er mye i denne pakken som er bra og nødvendig, men det trengs mer, og det har regjeringen delvis erkjent, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Men Støre krever at det ikke er arbeidstakerne som må ta størstedel av regningen

KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre var i karantene kun i to timer. Han mener regjeringen ikke gjør nok for arbeidstakerne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre var i karantene kun i to timer. Han mener regjeringen ikke gjør nok for arbeidstakerne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det må ikke bli sånn at de som bli permittert fordi det går dårlig, at det er de som må ta regningen, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Vi må sikre at ikke arbeidsfolk går ned en tredjedel i lønn i ti dager i permitteringsperioden. Den regningen må staten ta, krever Støre.

Ap-lederen krever også bedre tiltak for for kulturlivet som rammes hardt av at samfunnet stenges.

– De trenger en pakke. Når dette er over, så trenger vi fortsatt et kulturliv som gir mening i livene våre. Vi kan ikke våkne opp til det og se at de ligger med brukket rygg, sier Støre.

– Gjør ikke nok

SV-leder Audun Lysbakken sier han støtter de drastiske tiltakene, men at krisepakken må bli mer kraftfull og sosial.

– Arbeidsfolk skal ikke betale prisen for krisen. Byrdene må fordeles rettferdig, det er mangel på dugnadsånd å ikke stille mer opp for lavtlønte arbeidsfolk. Forslaget til endringer i permitteringsreglene er altfor dårlig, sier Lysbakken.

SV vil blant annet doble antall «sykt barn-dager» til minst 20 og at staten dekker full lønn for permitterte den første tiden.

VIL GJØRE ENDRINGER: SV-leder Audun Lysbakken vil endre krisepakken når den kommer til Stortinget.
VIL GJØRE ENDRINGER: SV-leder Audun Lysbakken vil endre krisepakken når den kommer til Stortinget. Foto: Terje Pedersen

Også Rødt reagerer på tiltakene fra regjeringen.

– Regjeringa velter regninga over på arbeidstakerne. Rødt støtter tiltak for å unngå konkurser, men vi må også unngå økonomisk ruin for mennesker, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Moxnes sier at de med lave lønninger rammes hardest og varsler at Rødt vil krever inntektssikring for frilansere og vikarer i stortingsbehandlingen som begynner umiddelbart.

– Vi krever at regjeringa øker dekningsgraden for dagpenger, spesielt for lavtlønte som nå blir permittert. Permitteringene kommer brått på og rammer hardest de som tjener minst fra før av. Å gå ned til 62 % av lønn er dramatisk for folk med dårlig råd, sier Moxnes.

– Arbeidstakerne blir hardest rammet

Frp er positive til deler av tiltakspakken, men sier den rammer arbeidstakere spesielt hardt.

– Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til noen av av forslagene fra Frp, men det er dessverre ikke nok. Endringene som gjøres i permitteringsreglene er for dårlige både for arbeidsgivere, men også for arbeidstakerne. For arbeidstakerne blir sittende igjen med en betydelig del av reginingen, som arbeidsgiverne slipper, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

– Satt på en stor prøve

Statsministeren begynte pressekonferansen med å understreke hvor viktig det nå er at befolkningen bidrar til å hindre smittespredningen.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt, sier statsministeren under en pressekonferanse fredag.

Statsministeren understreker at alle må delta i en smittevernsdugnad for å unngå at de som er i størst fare, blir smittet av koronaviruset.

Dette er blant regjeringens tiltak:

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til to dager
  • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.
  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

– Selv om vi ikke kan ringe på hos hverandre nå, så er kanskje tiden her for å ringe til hverandre, sier Solberg.