Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Tusenvis i kø for å få svar på sikkerhetsklareringer

Hvert år får 250-350 kvinner og menn avslag på sikkerhetsklarering.

EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, sier i en undersøkelse av sikkerhetssamtaler i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) at klareringsmyndighetene må forbedre kvaliteten på sikkerhetssamtalene.Hovedpersonenes sikkerhetsmessige skikkethet får fortsatt relativt lite plass i sikkerhetssamtalene, noe EOS-utvalget mener er kritikkverdig.

Mer innhold fra TV 2