Innfører krisepakke for 6,5 milliarder kroner

Regjeringen presenterte fredag sin tiltakspakke i forbindelse med koronautbruddet. Finansministeren understreker at tiltakene som nå legges frem, kun er en begynnelse.

Torsdag innførte den norske regjeringen de mest inngripende tiltak som er gjort i Norge i fredstid, og det er ventet at koronautbruddet får store økonomiske konsekvenser.

NHO advarer mot at over 170.000 arbeidsplasser i reiselivsnæringen kan gå tapt. Samtidig frykter de at flere bransjer vil rammes hardt i dagene som kommer.

Fredag la regjeringen frem en tiltakspakke, som skal hjelpe norske bedrifter med å unngå økonomisk krise som følge av koronaviruset.

Statsministeren begynte pressekonferansen med å understreke hvor viktig det nå er at befolkningen bidrar til å hindre smittespredningen.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt, sier statsministeren.

Hun understreker at alle må delta i en smittevernsdugnad for å unngå at de som er i størst fare, blir smittet av koronaviruset.

– Selv om vi ikke kan ringe på hos hverandre nå, så er kanskje tiden her for å ringe til hverandre, sier Solberg.

– Mer isolerte

Tiltakene regjeringen innførte torsdag, fører til at folk blir langt mer isolerte. Det går økonomisk hardt ut over mange bransjer. Reiselivet merker at færre bor på hotell, kulturlivet merker at seter står tomme og flybransjen merker at tilnærmet ingen flyr.

– Tiltakene gjør oss mer isolerte og det får store konsekvenser for næringslivet, sier statsministeren.

Tiltak som raskt kutter bedriftenes utgifter og bedrer deres likviditetssituasjon, er dermed de tiltakene som nå prioriteres. Fredag presenterte derfor regjeringen tiltak som er gjort for at bedrifter skal unngå konkurser og oppsigelser.

Regjeringen kommer fremover til å vurdere situasjonen og komme med ytterligere tiltak og grep for å bedre situasjonen det norske samfunnet står i.

Total innebærer pakken med tiltak cirka 6,5 milliarder kroner, informerer finansminister Jan Tore Sanner.

Dette er blant regjeringens tiltak:

  • 250 millioner mer til kommunene
  • 725 millioner mer til dagpenger
  • 400 millioner i reduserte skatter til personer
  • 1560 millioner redusert flypassasjeravgift
  • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til to dager

Solid utgangspunkt

Finansminister Jan Tore Sanner sier at situasjonen påvirker mange deler av økonomien, men understreker at norsk økonomi er grunnleggende solid.

– Vi har et godt utgangspunkt, konstaterer han.

Samtidig vet man på nåværende tidspunkt ikke hvor lenge koronautbruddet vil vare eller hvor store konsekvensene blir.

– Men vi vet at det blir verre før det blir bedre, sier Sanner.

Finansministeren opplyser at tiltakene som fredag presenteres, bare er den første fasen av tiltak. Regjeringen er allerede i gang med å forberede nye tiltak for neste fase.

Styringsrenten ble fredag satt ned med en halv prosent. Norges Bank er forberedt på å sette den ytterligere ned.

– Bankene er en del av løsningen når vi nå går gjennom en periode med usikkerhet og bortfall av inntekter for mange bedrifter, sier finansministeren, og fortsetter:

– Vi har et velfungerende banksystem og norske banker er solide etter en betydelig oppbygging av kapital i årene etter finanskrisen. Det er viktig at bankene på best mulig måte settes i stand til å bidra ekstra til bedriftene.

250 millioner til kommunene

Regjeringen øker skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020. Det opplyste barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under pressekonferansen fredag.

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa Ropstad.

Barne- og familieministeren oppfordret til solidaritet i befolkningen.

– Det er noen som mister inntektene på dagen, sa han.

Det gis også forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd på til sammen 50 millioner kroner til fylkeskommunene.

Kan hente inn helsepersonell

Det gjennomføres også tiltak i helsevesenet.

– Vi må blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler og ressurser til å gjennomføre nødvendige koronaprøver, sier Sanner.

Han sier det kan bli nødvendig å hente inn helsepersonell som har gått av med pensjon.

Det gjøres derfor en endring i pensjonsreglene, slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot koronautbruddet uten å miste pensjonskroner.

Endrer skatteregler

Skattereglene endres slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre dette mot beskattet overskudd fra tidligere år. Beløpet som kan tilbakeføres, er inntil 30 millioner kroner.

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

– Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, sier Sanner.

Skattereglene endres slik at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne utsette betalingen av formueskatt.

Personlig næringsdrivende vil få utsatt første termin av forskuddsskatten til 1. mai.

Kutter flyavgiften

Det var på forhånd ventet at det ville komme kutte tiltak direkte rettet mot flybransjen, noe som viser seg å stemme.

Finansdepartementet foreslår å oppheve flypassasjeravgiften for flygninger fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Fra 1. november vil flygninger være avgiftslagt.

Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves også fram til 30. juni.

Endrer permitteringsregler

Permitteringsreglene endres også. Perioden arbeidsgiver betaler, kuttes fra 15 til to dager.

Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

Formålet med denne endringen er å redusere arbeidsgivers kostnader ved permitteringer, slik at de bedre kan tilpasse seg markedssvikt.

Samtidig blir reglene for karensdager endret. Det er til vanlig tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet.