KUTTER RENTA: Sentralbanksjef Øystein Olsen.
KUTTER RENTA: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norges Bank med dobbelt rentekutt: – Aldri opplevd lignende

Norges Bank justerer styringsrenta fra 1,5 prosent til 1 prosent som følge av koronavirusutbruddet.

En snau uke før rentebeslutningen var planlagt, varsler Norges Bank at styringsrenta settes ned fra 1,5 prosent til 1 prosent.

I tillegg er Norges Bank innstilt på at renten må settes ytterligere ned, fordi det er ventet at de økonomiske konsekvensene vil forverres ytterligere, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse.

– Vi tror ikke dette kan hindre en økonomisk tilbakegang, men vi mener det kan bidra til å dempe den, forteller Olsen, som sier han «aldri har opplevd lignende i sin levetid».

Videre tilbyr Norges Bank ekstraordinære, tremåneders F-lån for å sikre at styringsrenta får gjennomslag til pengemarkedsrentene.

Dobbelt kutt

Det normale er at renta justeres med 0,25 prosentpoeng av gangen.

Sentralbanken har altså besluttet å gjøre et dobbelt rentekutt.

– Aktiviteten i norsk økonomi vil reduserer betydelig på kort sikt som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket, og det har kommet varsler om permitteringer, sier sentralbanksjefen på en pressekonferanse fredag.

Norges Banks neste rentemøte var i utgangspunktet torsdag neste uke. Men den kritiske situasjonen for økonomien i kjølvannet av koronavirusutbruddet har endret situasjonen.

Oljeprisen opp

Samtidig gikk oljeprisen opp med nesten 4 prosent i handelen på de asiatiske markedene fredag.

Det reverserer noe av tapet som ble utløst av priskrigen som Saudi-Arabia satte i gang etter en dragkamp med Russland.

Ekstraordinært møte

Beslutningen om det siste kuttet ble tatt på et ekstraordinært møte i sentralbanken 12. mars. Den var enstemmig.

– Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien, heter det.

– En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

Lemper på kapitalkrav

Kort tid etter beslutningen om å gjøre et rentekutt har Finansdepartementet besluttet å sette ned kravet om motsyklisk kapitalbuffer.

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer for banker blir satt ned fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Kravet om en slik buffer handler kort sagt om at bankene skal ha reserver i bakhånd for dårligere tider.

Finansdepartementet etterkom med sin beslutning fredag en anbefaling fra Norges Bank.

Vil balansere boligmarkedet

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener Norges Banks rentebeslutning er et viktig bidrag til å dempe tilbakeslaget i økonomien og begrense risikoen for varige konsekvenser av koronautbruddet.

– Når folk må holde seg hjemme, vil aktivitetsnivået i boligmarkedet begrenses inntil tiltakene mot smittespredning får effekt, sier Geving.

Han spår at rentenedsettelsen vil ha moderat effekt i boligmarkedet på kort sikt, men bidra til å balansere boligmarkedet på litt lengre sikt.

– Det er stor usikkerhet om norsk økonomi, men erfaringer fra tidligere kriser er at boligmarkedet er relativt robust mot ytre endringer, sier Geving.