– Slik er det i helsetjenesten, det må vi bare leve med

President i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum sier de etterstreber å vurdere hver pasient likt. Likevel mener hun det kan være flere grunner til at tannleger vurderer ulikt.

Tidligere denne uken sammenlignet Helsekontrollen sju forskjellige tannleger. De ble vurdert ut i fra hva de fant, hvilken behandling de anbefalte, hvor lang tid undersøkelsen tok og hva det kostet.

En reporter ble sendt til de ulike tannlegene, og fikk svært varierende råd.

President i Den norske tannlegeforeningen Camilla Hansen Steinum skjønner at de ulike rådene er forvirrende.

Hun synes likevel rådene ikke var veldig varierende, da de leste journalene.

– Helse og sykdom utvikler seg over en lang tid, og når man ser en pasient får man kun et øyeblikksbilde, forklarer hun.

– Det betyr at man gjør vurderinger der og da, og noen ganger vurderer vi litt ulikt, sier hun.

Varierende råd

Rådene fra de ulike tannklinikkene var veldig varierende i Helsekontrollens undersøkelse.

Én tannlege fant tre hull og anbefalte å trekke to av visdomstennene. En annen fant en løs fissurforsegling, et tynt plastmateriale som ligger som et permanent lokk over ujevnheter i tannen, som han mente burde skiftes. De resterende fem tannlegene fant derimot ingen hull, løse fyllinger eller visdomstenner som burde fjernes.

Steinum forklarer at i dette tilfellet hadde flere tannleger påpekt at vidsomstennene var delvis frembrutt.

– Det betyr at de antageligvis må trekkes en eller annen gang. Da må man gjorde en vurdering på om man kan gjøre det nå, eller om det kan utsettes, forklarer hun.

– Lov å spørre

Steinum sier det kan være flere årsaker til at tannleger vurderer ulikt.

– Vi etterstreber at man skal gi så like råd som mulig, men vi er jo utdannet på forskjellige steder, noen i utlandet. Dermed gjør vi ulike vurderinger i ulike situasjoner, forklarer hun.

– Slik er det i helsetjenesten, og det må vi nok bare leve med, sier hun.

Steinum sier det er viktig å ha en god dialog mellom pasient og behandler.

– Det er lov å spørre om du virkelig trenger dette. Tannlegen gir jo råd, men det er pasienten som tar avgjørelsen og bestemmer hva som skal gjøres, sier hun.

Viktig med informasjon

Leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, reagerer på at man kan ha så mange forskjellige forslag til behandlinger.

– Det er jo opp til hver tannlege å ta en faglig vurdering og avgjøre hva som er beste behandlingen, sier hun.

Hun er tydelig på hva hun mener er det viktigste når man går til tannlegen.

– Det er viktig å få informasjon om det er helt nødvendig, og om det finnes alternative behandlinger, sier hun.

Hun mener pasienten må få nok informasjon til å ta et valg, slik at man ikke borrer et hull eller trekker en visdomstann som strengt tatt ikke er nødvendig å fjerne.

Økonomiske forskjeller

Det var stor forskjell i pris, da Helsekontrollen besøkte de ulike tannklinikkene. Det billigste besøket tok 20 minutter og kostet 148 kroner. Det dyreste besøket tok derimot halvannen time og kostet 2.535 kroner.

Forbrukerrådet drifter tjenesten «Hva koster tannlegen?», der man kan sammenligne pris, beliggenhet og åpningstider. Dette hjelper derimot lite dersom en rimelig tannklinikk anbefaler flere behandlinger som gir en dyr totalsum.

Høst i Forbrukerrådet sier det ikke er så mange alternativer for å finne ut av pris, og om man blir lurt.

– Vi må stole på tannlegene, det er de som har fagkunnskapen, sier hun.

Steinum sier seg enig.

– Man kan stole på tannlegen, men det er også viktig å si at man skal snakke sammen om behandling, sier hun.

Dersom man opplever å bli feilbehandlet eller overbehandlet er det muligheter for å få hjelp.

– Du kan klage til norsk pasientskadeerstatning hvis du har blitt overbehandlet. Du kan også gå via Den norske tannlegeforeningen. Der har de klagenemder man kan bruke for å bistå i konflikter mellom pasienter og tannleger, forklarer Høst.