Kommunelege dømt til fengsel for seksuell omgang med pasient

En tidligere kommunelege i 70-årene er dømt til seks måneders fengsel etter å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke både stilling og tillitsforhold. Kvinnen skal ha vært i en svært sårbar situasjon da overgrepene fant sted på mannens legekontor.

Den nå domfelte legen i 70-årene var fornærmedes fastlege og hadde jevnlig kontakt.

I tillegg var han en betrodd lege for mange andre innbyggere i den aktuelle kommunen, som ligger et sted i Nord-Norge.

Han blir beskrevet som en svært tillitsfull lege i alle de årene han jobbet i kommunen.

Vitner har forklart at legen strakk seg langt utover det som forventes for å hjelpe innbyggerne.

Ga fornærmede penger

Nå er mannen dømt for to tilfeller av seksuell omgang med en kvinnelig pasient.

Det første tilfelle skjedde i forbindelse med et legebesøk i 2017. Det andre tilfelle skal også ha skjedd på mannens kontor i 2018.

Retten har kommet til at mannen forsettelig har skaffet seg seksuell omgang ved to tilfeller ved å misbruke sin stilling som lege.

I tillegg har legen gitt kvinnen pengegaver i form av kontanter, bankoverføringer og ved utlån av kredittkort.

Tiltalte har forklart at dette var gaver som han ikke skulle ha tilbakebetalt.

Den fornærmede kvinnen skal i oppveksten ha opplevd traumatiske forhold med dødsfall, vold og seksuelt misbruk.

Misbrukte tillit

I følge dommen var legen på gjerningstidspunktet klar over at fornærmede hadde psykiske plager som følger av tidligere seksuelt misbruk og vold, og at hun derfor var svært sårbar psykisk.

Retten legger vekt på at dersom ikke mannen hadde hatt sin posisjon som lege, er det utelukket at han ville ha kommet i kontakt med fornærmede og opprettholdt kontakten.

Legen har erkjent de faktiske forholdene, men han bestrider at han misbrukte sin stilling og hevdet i retten at de to hadde et kjæresteforhold.

Da rettsaken startet erkjente mannen seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Han erkjente at han burde brutt kontakten, men gjorde det ikke. Det beklaget han.

En skjerpende dom

Retten på sin side mener der er flere straffeskjerpende sider i saken. Blant annet at tiltalte var kommunelege og har misbrukt den særlige tillit som følger med denne stillingen.

I tillegg legger rette vekt på at kvinnen var i en svært sårbar psykisk situasjon og at tiltalte visste om dette. Overgrep av denne karakter kan generelt sett føre til psykiske skader hos fornærmede, står det i dommen.

Retten mener det er skjerpende at han ga kvinnen penger og at det skapte et avhengighetsforhold og overmaktforhold mellom han og fornærmede.

I tillegg til at legen er i dømt fengselstraff i seks måneder, der tre måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år, er kvinnen også tilkjent en erstatning på 100.000 kroner.

Både legen og påtalemyndigheten har anket straffen til lagmannsretten.

Domfelte sluttet som lege i 2018 da saken ble kjent, og han har frasagt seg alle verv.