Utvalget har medlemmer fra både helsetjenesten med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet og fra Politiet, Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Utenriksdepartementet.

Tidligere har utvalget hatt to møter om virussituasjonen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser til NTB at utvalget planlegger å møtes hyppigere i tiden framover.

(©NTB)