VANT FREM I RETTEN: Henriette Steenstrup og Fridtjov Såheim eide hytta et knapt år før den ble lagt ut for salg igjen. Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures
VANT FREM I RETTEN: Henriette Steenstrup og Fridtjov Såheim eide hytta et knapt år før den ble lagt ut for salg igjen. Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Henriette Steenstrup vant i hyttestrid

Henriette Steenstrup og eksmannen Fridtjov Såheim er frifunnet i Oslo tingrett etter strid rundt et hyttesalg.

Steenstrup og Såheim kjøpte fritidsboligen på Hurum høsten 2015. På grunn av samlivsbrudd ble eiendommen lagt ut for salg igjen våren 2016.

Året etter ble det klart for kjøperen hvilke konsekvenser byggingen av et nytt planlagt løp til Oslofjordtunnelen vil få for eiendommen. Det vises til at det er planlagt transport av store mengder steinmasser via en vei like ved tomten.

Kjøperen mente det var tilbakeholdt vesentlig informasjon knyttet til eiendommen, og etter diverse korrespondanse mellom forsikringsselskapene ble det tatt ut stevning mot Steenstrup, Såheim og deres forsikringsselskap høsten 2019.

Hovedforhandling ble holdt i Oslo tingrett 12. februar. I dommen, som ble avsagt 25. februar, frifinnes Såheim, Steenstrup og forsikringsselskapet. Kjøperen dømmes til å betale 175.000 kroner i sakskostnader.

Ifølge dommen er det ikke tilbakeholdt opplysninger for kjøper, og det foreligger ingen mangel etter avhendingsloven.

Det vises til at det var lagt ved et brev i salgsprospektet der selgerne var varslet om planer om byggingen av et nytt tunnelløp. Videre står det i dommen at det er uklart hvorvidt alle arbeidene blir realisert. Utbyggingen krever blant annet reguleringsplan for området og et vedtak i Stortinget.

«Etter rettens mening er det gitt tilstrekkelige opplysninger om utbyggingsplanene for området i salgsprosessen», heter det i dommen.

– Dommen er som forventet, sier Steenstrup og Såheims advokat Arne Meidell i Claims Link til TV 2.

TV 2 har ikke fått kontakt med kjøperens advokat.