PEDAGOGMANGEL: Prestmosen FUS barnehage i Nannestad lover «magiske øyeblikk», men nå raser foreldrene mot barnehagen.
PEDAGOGMANGEL: Prestmosen FUS barnehage i Nannestad lover «magiske øyeblikk», men nå raser foreldrene mot barnehagen. Foto: Google Street View

NANNESTAD:

Barna ryddet ikke godt nok i barnehagen – ble nektet å spise

– Dette kan kalles barnemishandling, påstår foreldre etter at barn i Prestmosen FUS i Nannestad ble nektet å spise på grunn av rot. FUS legger seg paddeflate og lover å rydde opp etter hendelsen.

«Barna skal oppleve måltidene som hyggelige og vi skal ha tid til både å spise og prate sammen. Måltidene har også en pedagogisk funksjon,» skriver barnehagen Prestmosen FUS på sine nettsider.

Men, den 23. januar ble barna i barnehagen nektet å spise sitt faste 14.30-måltid.

Årsaken var at en ansatt mente at barna ikke hadde ryddet godt nok på avdelingen.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Vil bytte barnehage

Småbarnsmor Andrea Steen Gripp (24) er en av foreldrene som nå har klaget inn barnehagen til Nannestad kommune.

Hun mener at denne hendelsen, samt andre påståtte rutinebrudd, har fått henne til å ta barna ut av barnehagen.

MISFORNØYD: Andrea Steen Gripp har to barn i barnehagen. Foto: Privat
MISFORNØYD: Andrea Steen Gripp har to barn i barnehagen. Foto: Privat

Steen Gripp har ett barn på småbarnsavdelingen og ett barn på storbarnsavdelingen.

Prestmosen FUS barnehage har fem avdelinger, derav to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger.

Steen Gripp sier at hun kun opplever at det er problemer på den ene storbarnsavdelingen.

– På småbarnsavdelingen har vi god kommunikasjon, og de er veldig ålreite å ha med å gjøre. Hadde disse vært ansvarlige for barna fra dag én til skolestart, så hadde vi ikke byttet, sier hun.

Har du opplevd rutinebrudd i barnehagen? Kontakt TV 2s journalist her.

– Kan kalles barnemishandling

I klagen, som er sendt til kommunen, står det at foreldre i barnehagen mener at episoden er «et brudd på barnehageloven, rammeplanen, norsk grunnlov, menneskerettigheten til barna, FNs barnekonvensjon, FUS' grunntanker, samt at frarøvelse av mat kan kalles barnemishandling».

Foreldrene hevder også at barna tidligere er blitt straffet ved å bli fratatt tegnesaker og plastelina.

«BARNET FØRST»: En reklamefilm for FUS-konsernet forteller at barna alltid skal komme først. Foto: Skjermdump
«BARNET FØRST»: En reklamefilm for FUS-konsernet forteller at barna alltid skal komme først. Foto: Skjermdump

Virksomhetsleder for barnehager i Nannestad kommune, Kari Hamre Storholm, sier til TV 2 at de har åpnet tilsyn mot barnehagen.

Hun forteller at kommunen har bedt dem om en forklaring på det som skjedde på avdelingen, hvor barna er mellom to og seks år gamle.

– Vi har vært på tilsynsbesøk i barnehagen, og hadde et møte med ledelsen om de punktene som vi fikk henvendelse om. Vi har bedt om en skriftlig redegjørelse, som vi har satt frist på til mandag, sier hun.

Den ansatte som nektet barna mat sendte dagen etter hendelsen ut en beklagelse.

«Jeg forstår reaksjonene deres. Jeg beklager hendelsen veldig sterkt. Dette er en type pedagogikk verken jeg eller barnehagen står inne for. Jeg har pratet med daglig leder og jeg kan garantere at dette ikke vil skje igjen,» skrev personen.

Radiostillhet

Daglig leder i barnehagen, Signe-Irene Danielsen, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Onsdag sa hun til Romerikes Blad at hun ikke ønsket å kommentere saken, og viste til HR-ansvarlig Jonny Ruud i FUS-konsernet.

Jonny Ruud har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke FUS' daglige leder Laila Aarseth gjort.

Heller ikke FUS' faglige leder Hege Cecilie Eikseth svarer.

Ingen svarer når TV 2 torsdag formiddag ringer barnehagens direktenummer.

«I Prestmosen FUS barnehage er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker,» står det på barnehagens nettside.

– Dette skal ikke skje

Til Romerikes Blad sier Ruud at de ser alvorlig på en en ansatt holdt tilbake barnas mat, og beklager.

– Det er svært kritikkverdig at det har skjedd, sier han.

Og:

– Det skal jo ikke skje at ansatte i våre barnehager skal bruke trusler som dette. Det ser vi veldig alvorlig på. For FUS er det viktig at foreldre skal kunne være trygge på at våre ansatte tar godt vare på barnet deres. Dette er ikke en praksis vi ønsker å være bekjent av.

«Empati og gode relasjoner»

«Vi legger ekstra vekt på å være gode med hverandre, se hverandre, inkludere hverandre og utvikle vennskap. Personalet hjelper barna til å vise empati og bygge gode relasjoner,» står det på barnehagens nettside.

Ruud erkjenner at barnehagen har hatt problemer med å få inn kvalifisert personell som kan gjøre denne jobben.

– Vi mangler pedagoger med barnehagelærerutdanning. Vi har hatt dialog med kommunen, og fra kjedens ståsted så har vi satt av ressurser til å hjelpe barnehagen og rekruttere flere. Det er ikke noe hemmelighet at det etter 2019 er mangel på pedagoger i barnehagene, sier han.

«Vi tar vare på hverdagsmagien gjennom å være nysgjerrige og skape rom for undring sammen med barna. På denne måten skaper vi eventyrlyst og mot. Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør, hver dag,» står det på Prestmosen FUS barnehage sin nettside.