HYPPIGERE NEDFALL: Avdelingsleder i AMK Oslo er bekymret for sårbarheten til IKT-systemet på AMK-sentralen i Oslo. Han mener teknologien er utdatert, og at problemer oppstår hyppigere og hyppigere.
HYPPIGERE NEDFALL: Avdelingsleder i AMK Oslo er bekymret for sårbarheten til IKT-systemet på AMK-sentralen i Oslo. Han mener teknologien er utdatert, og at problemer oppstår hyppigere og hyppigere. Foto: Mina Rise/ TV 2

bekymret for sårbarheten til IKT-systemet på amk-sentralen:

– Begynner å bli kritisk

Tirsdag opplevde AMK-Oslo redusert funksjonalitet i sitt kontrollrom. Nå er AMK-lederen bekymret for at dette kan skje oftere.

Tirsdag måtte flere ambulanser på Østlandet kommunisere på gamlemåten - via telefon.

Grunnet en feil under planlagt oppdatering av strømforsyning i Nødnett, opplevde flere kontrollrom på Østlandet redusert funksjonalitet. Det skapte problemer for kommunikasjonen både for politi-, brann- og helsepersonell.

– Det skaper en forsinkelse i hvor raskt vi får gitt hjelp til publikum. Med for eksempel ambulanse, tar det lenger tid å varsle, sier Oddbjørn Hagen, avdelingsleder i AMK Oslo, til TV 2.

– Dette har vi sagt fra om

Hagen mener problemet som oppstod er et eksempel på hvor sårbart AMKs IKT-systemer er. Han mener teknologien er for gammel, og at det må komme en nyere løsning så fort som mulig.

– Det er ingen tvil om at nå begynner det å bli kritisk for å møte de fremtidige utfordringene. Dette har vi sagt ifra om lenge, og nå må noen reagere og få dette på plass, sier Hagen.

For Hagen har sagt fra om sviktende systemer i lang tid. Senest i mai 2019 varslet AMK Oslo om at systemet måtte oppdateres.

Tirsdag mistet AMK Oslo funksjonalitet knyttet til Nødnettet. Det betyr at det ikke er problemer med å ringe inn til 113, men at kommunikasjonssystemet fra kontrollrommet til for eksempel ambulansepersonell svikter.

Mobilnettet som nødløsning

Nødløsningen er da å bruke mobiltelefon i stedet for radiokommunikasjon for å kommunisere om pågående hendelser. Det er problematisk, ifølge operativ leder i ambulansetjenesten, Hans Kristian Jørgensen.

– På mobiltelefonen kan jeg kun ha en samtale om gangen. Det er det som er så kritisk, for hvis det er kritiske hendelser så er det kun én person som får tak i meg om gangen, sier Jørgensen til TV 2.

Hagen er bekymret for at det komme flere slike nedfall i fremtiden.

– Vi ser oftere og oftere at det er nedfall av systemene. Vi har systemsvikt på alle våre applikasjoner. I løpet av et år har vi flere nedfallsituasjoner, og de kommer hyppigere og hyppigere på flere av AMK-sentralene i Norge.

Til vanlig har han syv forskjellige radiomottakere for å dekke over et område med 1,4 millioner innbyggere. I flere timer på fredag var alle disse erstattet med en enkel mobiltelefon.

Nasjonalt arbeid

Helse Sør-Øst ønsket ikke å stille til intervju, men kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande skrev følgende i en e-post:

– Det pågår nå et nasjonalt arbeid med å anskaffe ny felles IKT-løsning for landets AMK-sentraler. Dette arbeidet ledes av Helse Vest IKT. I mellomtiden har Oslo universitetssykehus ansvar for at det er forsvarlige løsninger for drift av AMK-sentralen.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med ledelsen i Oslo universitetssykehus for et intervju, men administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth er på reise. Det er også klinikkleder for Prehospital klinikk, Sindre Mellesmo. Han skriver i en epost til TV 2 AMK-sentralen driftes forsvarlig.

– Oslo universitetssykehus er ansvarlig for drift av AMK-sentralen med de tekniske systemene vi har til rådighet. Dette ansvaret innebærer også å kjenne til risikoområder og å ha planlagt nødløsninger for disse. Ofte er nødløsningene basert på overgang til manuell håndtering. Med de tilgjengelige nødløsningene, drifter AMK forsvarlig.