LANG VEI TILBAKE:  Partilederne (f.v.) Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
LANG VEI TILBAKE: Partilederne (f.v.) Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Foto: Håkon Mosvold Larsen

tv 2-kartlegging:

Frp endrer kursen: Ernas drømmeprosjekt er dødt

Fremskrittspartiets fremste tillitsvalgte ønsker regjeringsmakt i 2021, men et stort flertall knuser Erna Solbergs drøm om et bredt borgerlig regjeringssamarbeid. Ingen av Frp-politikerne sier de ønsker å regjere med Venstre igjen, mens 16 er positive til et samarbeid med Senterpartiet.

22. januar i fjor gikk en stolt Erna Solberg ut på slottsplassen med statsråder fra Høyre, KrF, Venstre og Frp.

Etter mange år med turbulens og strid, fikk endelig Solberg fullført sin drøm: Å forene de ikke-sosialistiske partiene.

– Det er det største øyeblikket, fordi dette er en drøm Høyre har hatt i mange år, sa Solberg til TV 2.

Ett år senere ser prosjektet ut til å ha falt i grus i all overskuelig fremtid.

– Vi bør aldri gå inn i en regjering med fire partier igjen, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos.

Hun sier blankt nei til et nytt regjeringssamarbeid med Venstre og Trine Skei Grande.

– Vi bør ikke gå i regjering igjen med to småpartier, men om vi trenger det for å få flertall så mener jeg ting fungerer bedre med KrF enn med Venstre, sier Kjønaas Kjos.

Den holdningen er tegnende for resultatet av TV 2s kartlegging av Fremskrittspartiets mest fremtredende politikere.

Endrer kurs

Frp har tidligere definert at partiet først og fremst ville søke samarbeid med Høyre, men om nødvendig også med KrF og Venstre. Nå starter partiet arbeidet med strategi mot 2021 og alt ligger til rette for at kursen endres.

Den siste uken har TV 2 kontaktet samtlige 45 representanter i sentralstyret, landsstyret og stortingsgruppa. 38 av dem har åpent gitt sin mening til TV 2 om regjeringsmakt og hvem Frp bør samarbeide med. Sju har enten ikke svart eller ønsker ikke å la seg sitere på hva de mener.

Hovedfunnene er:

  • Et klart flertall sier nei til et nytt regjeringssamarbeid med Venstre. 28 er negative, mens 10 ikke vil ta stilling. Ingen uttrykker at de ønsker et slikt samarbeid.
  • Et flertall sier også nei til nytt regjeringssamarbeid med KrF. 25 er negative, mens 12 ønsker ikke å ta stilling til spørsmålet nå eller gir uttrykk for at de er usikre. Bare en sier klart ja til KrF.
  • Flere åpner for et regjeringssamarbeid med Senterpartiet. 16 av de 38 som har svart åpner for regjeringssamarbeid med Senterpartiet, dersom partiet finner tilbake til borgerlig side i politikken. 12 sier uansett nei, mens 10 ikke ønsker å ta stilling til spørsmålet.
  • Partiet vil helst regjere med Høyre alene. 33 av de 38 svarer ja til å gå i regjering med Høyre, mens de 5 siste ikke vil ta stilling nå.
  • Flere av partiets fremste tillitsvalgte mener Siv Jensen bør være statsministerkandidat i 2021.

– To små partier

– Vi har lært mye av å sitte i regjering og det ble vanskelig når det kom inn to små partier. De fikk gjennomslag for politikk som ingen har stemt for og ikke vil ha, og det fikk vi skylden for. Det sitter veldig langt inne å samarbeide med KrF og Venstre på den måten igjen, sier Jon Helgheim, som er partiets innvandringspolitiske talsperson.

Av de 22 stortingsrepresentantene TV 2 har intervjuet, er det ingen som sier at de ser positivt på et samarbeid med Venstre og KrF.

– Venstre er ikke noe tema, men KrF er jeg litt usikker på, sier næringspolitisk talsperson, Morten Ørsal Johansen.

Les saken: Frp-topper vil utfordre Solberg

Partiets tidligere parlamentariske leder og stortingsrepresentant, Hans Andreas Limi, ser ikke for seg et nytt samarbeid med Venstre og KrF med det første.

– Det er litt avhengig av hvordan de to partiene utvikler seg. Erfaringene fra regjeringssamarbeidet viste vel at vi fikk til og fikk synliggjort mer da det var en regjering med Høyre og Frp. Det ble veldig utydelig da de to andre kom inn. Tid og sted vil vise, men i dag mener jeg nok at det ikke er naturlig, sier Limi.

SENTRAL: Hans Andreas Limi er en av Siv Jensens nærmeste.
SENTRAL: Hans Andreas Limi er en av Siv Jensens nærmeste. Foto: Terje Pedersen

Søviknes: Justering av strategi

Frps nestleder Terje Søviknes understreker at partiet er i prosess og ikke har konkludert, men han sier at alt tyder på at partiet ikke lenger skal fokusere på et regjeringssamarbeid med Venstre og KrF.

I PROSESS: Terje Søviknes tror partiet endrer kurs, men sier det er partiet som må konkludere.
I PROSESS: Terje Søviknes tror partiet endrer kurs, men sier det er partiet som må konkludere. Foto: Marit Hommedal

– Regjeringsmakt er alltid målet for å få gjennomslag for Frps politikk. Partiet er nå i en prosess for å legge strategien for 2021. Helt fra år 2000 har strategien vært regjeringssamarbeid med Høyre og om nødvendig KrF og Venstre. Etter at vi gikk ut av regjering tyder alt på at dette blir justert. Min personlige mening er at vi i fortsettelsen bør fokusere på samarbeid med Høyre, sier nestlederen til TV 2.

Fylkesleder: – Ikke redelige

Frank Sve, fylkesleder i et av de viktigste Frp-fylkene, Møre og Romsdal, har lite godt å si om Venstre.

– Jeg klarer ikke se for meg at vi vil regjere med Venstre igjen. I sin tid i regjering har de gjort alt de kan for å krangle med oss og være uenig med oss. Jeg regner heller ikke med at Venstre kommer inn på stortinget, sier han til TV 2.

Johan Aas, fylkesleder i Innlandet, mener Venstre og KrF ikke «er redelige nok».

– Å samarbeide med Venstre og KrF igjen på samme måten er helt uinteressant.

– De er ikke redelige nok, sier Aas.

– Mitt svar er at det ikke skjer med KrF og aldri med Venstre, sier Odd Eilert Persen, fylkesleder i Troms og Finnmark. Han går av på årsmøtet i vår.

Nylig avgått fylkesleder i Oslo, Tone Ims Larssen, ser det som helt uaktuelt å regjere med Venstre igjen.

– Trepartiregjering med KrF, Frp og Høyre kan gå an, men ikke med Venstre.

– Hvorfor ikke Venstre?

– Vi snakker ikke samme språk. Da vi gikk ut av regjering, ble det tydelig hvor lite respekt de har for våre velgere og det arbeidet vi har gjort i regjering, sier Larssen.

Hun mener Venstre er «arrogante».

– De har tatt mer plass i regjeringen enn de burde.

Siv Jensen: – Venstre lite løsningsorientert

Partilederen er ikke overrasket over tilbakemeldingen fra partifellene.

– Jeg hadde nok en veldig sterk mistanke om det. Det handler om at Frp og Venstre står for langt fra hverandre i mange viktige politiske spørsmål, sier Jensen.

Hun trekker frem innvandringspolitikken og energi- og miljøpolitikken som eksempler på dette.

IKKE OVERRASKET: Siv Jensen sier partiet nå skal legge strategien frem mot 2021.
IKKE OVERRASKET: Siv Jensen sier partiet nå skal legge strategien frem mot 2021. Foto: Fredrik Varfjell

– Vi kan finne sammen i noen skattespørsmål og kanskje næringspolitikk, men det er for stor avstand. I de to årene vi satt i regjering sammen, ble det for mye plaging av hverandre, i stedet for at vi fikk til ting som var viktig for Frp.

Jensen forstår hvorfor flere mener et fremtidig samarbeid med Krf vil være enklere.

– Jeg tror nok mange i Frp har opplevd Krf som mer løsningsorientert enn det Venstre er, men det vil jo også være avstand mellom Frp og Krf i mange spørsmål. Selv om vi står nærmere hverandre i flere verdispørsmål, sier Jensen.

Høyre beholder drømmen

Høyres nestleder, finansminister Jan Tore Sanner, nekter å gi opp drømmen om igjen å samle alle de fire partiene på borgerlig side i regjering.

– Høyre kommer aldri til å gi opp tanken om et bedt borgerlig samarbeid også i regjering. Tallene viser at Høyre er garantisten for en borgerlig regjering. Så håper jeg at Fremskrittspartiet vil åpne sine dører også for de andre partiene.

– Er det ikke en utopi å tro at dere kan få alle fire sammen i regjering igjen?

– Nei, vi har fortsatt et mål om at alle de fire partiene skal sitte i regjering sammen. Men uansett om Frp blir med eller ikke så skal et borgerlig flertall gi en borgerlig regjering.

LUKKER INGEN DØRER: Jan Tore Sanner, Høyre-nestleder og finansminister.
LUKKER INGEN DØRER: Jan Tore Sanner, Høyre-nestleder og finansminister. Foto: Hagen, Fredrik

– Hvis du må velge. Frp eller KrF og Venstre?

– Høyre kommer aldri til å velge bort noen av våre venner. Høyre har gjennom snart sju år vist at vi kan samarbeide godt både med Frp og med KrF og Venstre. Vår dør står åpen. De som vil samarbeide med oss er velkommen til å sitte sammen med oss i regjering, sier Sanner.

Christian Tybring-Gjedde forstår ikke hva prosjektet til Høyre og de andre partiene er.

– Vi må se rundt oss i Europa og de nasjonale strømningene. Vi må se hva som skjer i andre land. Våre velgere er frustrerte. Frp skal bli det partiet som lytter til folket og ikke forklarer hva velgerne skal mene.

– Hva Jan Tore Sanner sier er irrelevant. Hva skal han samles om? Hva slags politikk skal man føre? Skal man samles for å samle? spør Tybring-Gjedde.

Delt om Vedum og Sp

TV 2s kartlegging viser at partiet er delt om et samarbeid med Senterpartiet.

– Vi har masse felles saker med Senterpartiet, men da må jo de først og fremst legge vekk sine nye venner som vil ta samfunnet i en stikk annen retning enn vi og mange Sp-velgere vil, sier stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad.

16 av de 38 som har svart på TV 2s spørsmål åpner for regjeringssamarbeid med Senterpartiet, men forutsetter at partiet finner tilbake til borgerlig side i politikken. 12 sier uansett nei, mens 10 ikke ønsker å ta stilling til spørsmålet.

– Det kan jo være en tanke all den tid vi har ganske lik politikk, sier nylig avgått fylkesleder i Oslo, Tone Ims Larsen.

– Senterpartiet er absolutt en mulighet. Vi har mye sammenfallende politikk, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos.

– Hvis Senterpartiet bytter fra sosialistisk side til borgerlig side er det aktuelt, men det avhenger av politikk og nå har de klistret seg til sosialistene, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

Men ikke alle er like begeistret og mener Senterpartiet må finne tilbake til borgerlig side før et samarbeid kan være aktuelt.

– Dersom de skal være i nærheten av å føre den politikken de har ført, er ikke det forenelig med Frp-politikk, sier stortingsrepresentant Terje Halleland.

– Fred være med dem som vil samarbeide med Sp, uansett hvilket parti de er i, sier en humoristisk Sivert Bjørnstad, som ferierer på Kanariøyene.

SPARER STRØM: Roy Steffensen fra Rogaland.
SPARER STRØM: Roy Steffensen fra Rogaland. Foto: Vidar Ruud

Stikk til Venstre: – Spare strøm

Stortingsrepresentant Roy Steffensen sier han ikke kan bruke tid på å svare på hypotetiske spørsmål så lenge han skal spare strøm for å kutte utslipp.

– Jeg har som personlig mål å redusere utslipp for å oppfylle Rotevatn sine forsterkede klimamål, og må derfor begrense bruken av telefon for å spare strøm.

TV 2 presiserer: Kartleggingen ble gjort før fylkesårsmøtene i Frp. Enkelte av dem som er sitert som fylkesledere kan dermed ha gått av etter at kartleggingen ble gjennomført.