Justisminister Mæland stiller spørsmål etter TV2-sak
Justisminister Mæland stiller spørsmål etter TV2-sak Foto: Terje Bendiksby

Mæland vil undersøke påspandering i Djibouti

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) stilte spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) etter TV 2s sak om at en norsk politidelegasjon ble påspandert hele oppholdet i Djibouti. Nå spør Mæland Politidirektoratet (POD) om det samme.

Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU), Arne Jørgen Olafsen, har tidligere bekreftet at djiboutiske myndigheter betalte overnatting på luksushotell og alle måltider for ham og to andre i den norske politidelegasjonen under et tre dager langt besøket i det afrikanske landet i oktober i fjor.

PU-sjefen og følget ble tatt i mot av den djiboutiske politidirektøren, general Abdillahi Abdi Farah, da de landet på Djibouti internasjonale flyplass morgenen 15. oktober. Deretter ble de brakt til luksushotellet Djibouti Palace Kempinski, som ifølge egenreklamen bringer begrepet luksus opp på et nytt nivå.

Olafsen fikk tildelt en suite da de ankom hotellet.

– Ja, jeg vet ikke akkurat hva suiten het, men det var et stort rom, en stue og et arbeidsrom hvor vi hadde noen møter. Jeg oppfattet det som et signal om at jeg var en viktig gjest, som de ønsket å investere i, forklarte PU-sjefen til TV 2.

Olafsen sa at han i utgangspunktet ikke lar andre land betale opphold for ham under reiser, men at dette er noe han tar stilling til fra gang til gang.

Skriftlig spørsmål

SVs justispolitiske talsmann, Petter Eide, reagerte sterkt på at politisjefen ikke betalte selv, og kalte det uheldig, fordi han mener det reiser spørsmålet om politiets uavhengighet.

I et skriftlig spørsmål til justisministeren etterlyste han reglene for påspandering og betaling av politiets tjenestereiser til utlandet.

«Er statsråden enig i at vi må unngå spekulasjoner om politiet lar seg styre av andre lands interesser, og derfor bør ha som hovedprinsipp at de betaler sine utgifter selv» ville Eide vite.

Målet med Olafsens reise var å berede grunnen for en returavtale med Djibouti for å kunne sende tilbake djiboutiere som oppholder seg med falsk identitet i Norge.

Ifølge Stab for internasjonalt samarbeid i PU var det meningen at Olafsen og følget skulle betale selv, men Olafsen aksepterte at den djiboutiske generalen tok alle restaurantregninger og hele hotellregningen der og da.

Sjef for Politiets Utlendingsenhet (PU) Arne Jørgen Olafsen i møte med den djiboutiske politidirektøren Foto: Djibotisk politi.
Sjef for Politiets Utlendingsenhet (PU) Arne Jørgen Olafsen i møte med den djiboutiske politidirektøren Foto: Djibotisk politi.

Olafsen begrunnet det med at PU hadde betalt utgifter til hotell og en lunsj da to polititjenestemenn fra Djibouti besøkte Norge året før. Det skjedde fordi det er sedvane at statlige virksomheter betaler noe av regningen under besøk fra utviklingsland. PU har tilsvarende dekket utgifter i forbindelse 10 andre besøk fra utviklingsland de siste fem årene.

Men det er bare Olafsen og hans delegasjon som har latt seg påspandere av et annet land under besøk i utlandet, ifølge PUs stab for internasjonalt samarbeid.

Justisministeren tar saken videre

I svaret til Eide gir Mæland uttrykk for at det er viktig for statsansatte å opptrer tillitvekkende.

«Det er viktig at statsansatte er bevist på at etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøving er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten», skriver hun.

Men Eide får ikke noe klart svar på om justisministeren mener det er innenfor det etiske regelverket å la et annet land ta hele regningen for oppholdet.

Hun viser til at det i punkt 4,5 i de etiske retningslinjene går fram at bespisning ofte vil være et naturlig ledd i programmet under offisielle besøk.

«Dersom man er i en forhandlingssituasjon, bør som hovedregel alle reise- og oppholdsutgifter likevel dekkes av den virksomhet som sender sine ansatte på tjenestereise», skriver Mæland.

Hun viser til at i dette tilfellet var politisjefen i Djibouti for å skape grunnlag for å starte forhandlinger om norsk politisamarbeid, noe som vil være i Norges interesse.

Men justisministeren konkluderer ikke, og vil nå selv stille flere spørsmål til POD.

«Departementet vil ta opp vurderingen i denne konkrete saken med Politidirektoratet», avslutter hun.

TV 2 har tidligere stilt flere spørsmål til POD om reglene for påspandering i utlandet, men har foreløpig ikke fått svar.