VARSLER: Gro Hillestad Thune har gang på gang varslet regjeringen og kommunene om tvangsbruk som er i strid med menneskerettene. Foto: Olav Wold
VARSLER: Gro Hillestad Thune har gang på gang varslet regjeringen og kommunene om tvangsbruk som er i strid med menneskerettene. Foto: Olav Wold

– Bruken av tvang mot barn må granskes

Gro Hillestad Thune har vært medlem av den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i en årrekke. Nå ber hun regjeringen oppnevne et internasjonalt ekspertutvalg for å granske barnevernets bruk av tvang.

Det skriftlige forslaget ble levert til Statsminister Erna Solberg under et møte i forrige uke.

Hillestad Thune har i en årrekke varslet norske myndigheter om systemfeil i barnevern og rettsvesen.

Menneskerettsjuristen mener hovedproblemet er for dårlig kontroll av tvangsbruken, og stiller seg svært kritisk til at det i en del akutt-saker benyttes politi for å hente ut barn.

– Samfunnsproblem

– De vide tvangsfullmaktene Stortinget har delegert til kommunale barnevernledere brukes ikke på en forsvarlig måte. Det som nå skjer i EMD kan ikke tolkes annerledes enn som symptom på et alvorlig samfunnsproblem, skriver hun til Erna Solberg.

Norge og barnevernet er bare siden i ifjor høst dømt fire ganger på rad for brudd på menneskerettene i Strasbourg. Til sammen har Norge fått fem dommer mot seg og to frikjennelser de siste årene.

Ytterlige 27 barnevernsaker står i kø for behandling i den internasjonale domstolen.

Hillestad Thune har varslet om menneskerettsbrudd i mange år. Foto: Olav Wold
Hillestad Thune har varslet om menneskerettsbrudd i mange år. Foto: Olav Wold

Politi-aksjoner i barnesaker

Hillestad Thune fremholder at mangelfull kontroll og korrigering av tvangsbruken i barnevernet først og fremst rammer barna.

At politiet benyttes for gjennomføring av tvangsvedtak har menneskerettsjuristen engasjert seg sterkt imot. Og det kommer stadig eksempler på at det skjer.

Stavanger Aftenblad avdekket nylig at sju politifolk bisto da en 10-åring skulle skilles fra moren, etter anmodning fra barnevernet.

– Hjerteskjærende

– Til tross for kravet om «barnas beste», blir forbausende mange barn utsatt for hjerteskjærende og skremmende brutalitet når et kommunalt vedtak om akuttplassering fattes og iverksettes. Dette er et godt eksempel på kommunens misbruk av sin hjemmel til å bruke makt i strid med grunnloven, EMK og barnekonvensjonen. Jeg erfarer stadig at godt begrunnede klager på menneskerettsbrudd idag ikke håndteres forsvarlig, hverken av Fylkesmann, Statens Helsetilsyn eller Fylkesnemndene, skriver Hillestad Thune.

Og fremholder at familier og barn som utsettes for feil og menneskerettsbrudd ofte er helt rettsløse.

– Fjern dobbeltrollen

Menneskerettsjuristen mener barnevernet har en uhåndterlig dobbeltrolle ved at de både skal hjelpe familier og barn, men også er de som får benytte tvangsmidler og bortplassere barn.

Hun er klar på at tvangsfullmaktene må overføres til statlige organer med høy kompetanse og effektive kontrollordninger.

– Kommunene bør rendyrke sin oppgave med å gi hjelp og støtte basert på samarbeid med barnets nettverk. Barn som åpenbart trenger en ny omsorgssituasjon bør kunne få rask og effektiv hjelp fra statlige kompetanseteam, mener Hillestad Thune.

Hun konkluderer med et forslag til Regjeringen og Erna Solberg om at det må oppnevnes et internasjonalt ekspertutvalg for å analysere de juridiske og praktiske rammebetingelsene rundt det kommunale barnevernets bruk av tvang.

Havariutvalg

– Utvalget må få støtte av et eget havariutvalg som frembringer kunnskap om alt som har skjedd i et mindre antall saker, hvor det er gått veldig galt, skriver hun.

Statsministeren sa under møtet at hun vil orientere Barne- og familiedepartementet, slik at det kan opprettes dialog med regjeringen. Hun var ikke tilgjengelig for intervju etter møtet.

Her er hele notatet fra Gro Hillestad Thune til statsministeren:

Forslaget Gro Hillestad Thune leverte til statmiinisteren.
Forslaget Gro Hillestad Thune leverte til statmiinisteren.