ETTERLYSER LADEGREP: 44 prosent av elbilistene i Oslo er misfornøyd med tilbudet av normalladere der de bor. Denne ladestasjonen på Grev Wedels plass i Oslo sentrum er forbeholdt varebiler. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
ETTERLYSER LADEGREP: 44 prosent av elbilistene i Oslo er misfornøyd med tilbudet av normalladere der de bor. Denne ladestasjonen på Grev Wedels plass i Oslo sentrum er forbeholdt varebiler. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

nådde ikke lade-målet i oslo:

– Ladeflause for byrådet

Ved nyttår var det 445 færre kommunale ladeplasser i Oslo enn det som var målet. Altfor dårlig, mener Høyre, mens kommunen sier utbyggingen er historisk høy.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bymiljøetatens årsberetning viser at det ved årsskiftet var 1605 ordinære kommunale ladepunkter i Oslo. Målet var 2050.

31. desember 2015 var det 902 ladepunkter. På fire år er det altså bygget 703 ladeplasser i kommunens regi.

På samme tid har elbilbestanden i Oslo økt med 33.959 biler, ifølge tall fra SSB og Elbilforeningen. Elbiler utgjorde i fjor 57 prosent av nybilsalget i Oslo i fjor.

Høyre frykter at manglende ladetilbud kan ødelegge for elbilsalget.

– Må ta grep

– Konsekvensen av at folk opplever at det ikke er nok ladestasjoner, er at de ikke kjøper flere elbiler, sier Nicolay Øyen Langfeldt (H), nestleder i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.

– Da fortsetter de å kjøpe fossile biler. Det er dumt både for klimaet og for luften her i byen, så her må byrådet virkelig ta grep, sier Langfeldt.

I februar 2019 lovte daværende byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), at kommunen skulle etablere 600 nye ladestasjoner i løpet av året. Fasiten ble 406. Tallet er altfor lavt, mener Høyre.

– Det er resultatet av fire års ladeflause for byrådet. Når nasjonale myndigheter legger til rette for at flere skal kjøre elbil, så er det minste kommunen kan gjøre å legge til rette for at infrastrukturen i Oslo er på plass. Det er kun sånn vi klarer å bytte ut bilparken til flere nullutslippskjøretøy, sier Langfeldt.

VIL HA INN PRIVATE AKTØRER: Høyres Nicolai Øyen Langfeldt mener kommersielle utbyggere på kommunal grunn ville fått fart på ladesituasjonen. – Men byrådet er imot med en gang de hører ordet «privat», sier Langfeldt.
VIL HA INN PRIVATE AKTØRER: Høyres Nicolai Øyen Langfeldt mener kommersielle utbyggere på kommunal grunn ville fått fart på ladesituasjonen. – Men byrådet er imot med en gang de hører ordet «privat», sier Langfeldt.

Mange tiltak

Elbilansvarlig Sture Portvik i Bymiljøetaten påpeker på sin side at det aldri har blitt bygget flere ladeplasser i Oslo enn i fjor.

– Utbyggingen av kommunale ladeplasser var historisk høy, uttaler Portvik.

Videre viser han til at det er inngått avtale om 200 ladeplasser som av ulike grunner er forsinket og at kommunen har gitt tilskudd til etablering av et stort antall ladeplasser i borettslag og sameier.

I løpet av 2019 tok kommunen dessuten flere grep for å sikre at flere får ladet. Det ble innført ladeplikt, makstid for lading på tre timer på de mest populære stedene og brukerbetaling for lading. Ladehastigheten på de nye kommunale ladestolpene er dessuten økt fra 3,6 til 7,2 kW.

– Samlet har dette bidratt til at det har blitt svært mye enklere for elbilistene å finne en ledig ladeplass. Beleggstall fra 2019 viser at situasjonen har blitt vesentlig bedre i Oslo, og tilbakemeldingene fra publikum er gjennomgående vært svært positive, sier ladesjefen.

Lover 575 ladere i år

Kommunens fokus fremover er å øke tempoet på utbygging av kommunale ladeplasser. Bymiljøetaten vil bygge 575 ladere med 7,2 kW hastighet i 2020. Etaten vil også legge til rette for 12 hurtigladere.

– Fokuset nå er å øke tempo på utbyggingen av kommunale ladeplasser så mye som mulig for å sikre at alle elbilister får ladet, sier Portvik.

Nicolai Øyen Langfeldt mener imidlertid at det ville vært flere ladeplasser i Oslo om det var Høyre som styrte byen. Dette handler både om mer penger til kommunens satsing og at partiet ønsker å åpne opp for private aktører.

– Da tror jeg vi virkelig kunne fått litt trøkk i det. Sånn som det er i dag, er det kommet 34.000 elbiler de siste årene fordelt på cirka 700 plasser. Det vil si 50 biler per ladeplass. Skal vi få fart i det grønne skiftet, må det være nok ladestasjoner. Det har ikke byrådet klart å levere.

44 prosent er misfornøyde

Også Elbilforeningen er bekymret over at antallet ladestasjoner ikke holder tritt med antallet elbiler.

– Utbyggingen i Oslo går fremdeles altfor tregt, og det er uheldig fordi det er mange i Oslo som er avhengig av gatelading, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Ifølge foreningens spørreundersøkelse Elbilisten 2019 er 44 prosent av elbilistene i Oslo misfornøyd eller veldig misfornøyd med tilbudet av normalladere. I Norge som helhet er tallet 33 prosent.

Samtidig oppgir 74 prosent av elbilistene i Oslo at det er kø av og til eller ofte når de skal hurtiglade. Ser man på elbilister i hele Norge, svarer 64 prosent det samme.

Elbilforeningen mener situasjonen er blitt litt bedre etter at det ble innført betaling for lading. Tretimersgrensen på mange plasser er imidlertid både unødvendig og gjør lading vanskeligere, etter Elbilforeningens oppfatning.

– Utbyggingstakten må uansett økes kraftig for å ta igjen det tapte og bygge ut videre i takt med elbilutviklingen i Oslo, sier Unni Berge.