Fylkespolitikerne ønsker dialog om bedre kollektivløsninger i prosjektet og en mer realistisk finansieringsløsning, heter det i en pressemelding fra Viken fylkesting torsdag ettermiddag.

– Å trekke garantien er et nei til regjeringens forslag og et ja til å få på plass en bedre løsning for E18-prosjektet, uttaler fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

I 2018 vedtok Akershus fylkeskommune å stille lånegaranti for finansiering av E18-prosjektet, men Viken fylkeskommune hadde varslet at de kom til å trekke den fylkeskommunale garantien til prosjektet.

Mandag ble det klart at Stortinget utsetter sin behandling av den planlagte E18-utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det er uheldig at Viken trekker garantien.

– En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Hareide i en pressemelding.

(TV 2/NTB)