Vårt land:

Oslo katolske bispedømme får 75.000 kroner i gebyr for overvåking av epost

Oslo katolske bispedømme (OKB) straffes med et gebyr på 75.000 kroner for overvåking av ansatte.

OKB får gebyret for «ulovlig innsyn i» og «kontinuerlig overvåking av» arbeidstakers eposter, skriver Vårt Land.

Tre ansatte eller tidligere ansatte klaget OKB inn for Datatilsynet for overtredelse av personopplysningsforskriften.

De tre mener de ble overvåket da den såkalte medlemsjukssaken pågikk.

De omtaler seg selv som sentrale varslere og kritikere under saken som endte med at OKB måtte betale tilbake 80–90 millioner kroner for omfattende medlemsjuks.