REKORDBESLAG: Politiet beslagla 20 kilo heroin. Totalt mener politiet har hatt befatning med 50 kilo heroin.
REKORDBESLAG: Politiet beslagla 20 kilo heroin. Totalt mener politiet har hatt befatning med 50 kilo heroin. Foto: Politiet

To 11-åringer så noe rart – avdekket en av tidenes største narkotikasaker

De to 11-åringene var på løkka og spilte fotball. Kvelden endte med at de avdekket det som skulle bli en av norgeshistoriens største heroinsaker.

Den 2. april i 2017 spiller to 11 år gamle gutter fotball på kunstgressbanen på Vinterbro.

På et tidspunkt ser de noe de synes er rart. En mann med to bager over skulderen rusler opp i skogholtet like over fotballbanen. Like etter kommer han ut fra skogen igjen, men uten de to bagene.

11-åringene blir mistenksomme, og kontakter faren til den ene av dem. Faren går opp i skogholtet for å undersøke. Der finner han de to bagene liggende under et tre.

Inne i dem finner han 12 kilo heroin og fem kilo kokain. Faren har funnet et narkotikadepot som blir brukt av et større kriminelt nettverk.

Han kontakter politiet, og narkotikafunnet utløser en av de største narkotikaetterforskningene i Øst politidistrikts historie.

NARKOTIADEPOT: Skogholtet over fotballbanen på Østlandet ble brukt som narkotikadepot. Foto: Politiet
NARKOTIADEPOT: Skogholtet over fotballbanen på Østlandet ble brukt som narkotikadepot. Foto: Politiet

Stor narkotikaoperasjon

I mai 2017 iverksetter politiet «Opersasjon Loki». Politidistriktet setter store ressurser til å avdekke nettverket bak narkotikaen.

Underveis i etterforskningen blir det gjennomført omfattende avlytting og spaning.

AKTOR: Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller var påtaleansvarlig i saken.
AKTOR: Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller var påtaleansvarlig i saken. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Etterforskningen leder politiet til en albansk-norsk familie med tilknytting til Oslo og Follo-distriktet. Politiet har avlyttet boliger og biler, og sentralt i etterforskningen har det stått å tegne et bilde av kommandolinjer og tilknytninger innad i nettverket.

– Mye av det som er avlyttet er på albansk, og det har gjort etterforskningen desto mer ressurskrevende, sier statsadvokat og påtaleansvarlig i saken, Cecilie Schløsser Møller til TV 2.

Sentralt i saken står en familie på fire. Påtalemyndigheten mener en familiefar på 40 og hans svoger på 49 er hovedmenn. Mor (47) skal ha hatt en sekretærrollle, og en sønn i tenårene er identifisert som løpegutt.

NARKODEPOT: Politiet fant 12 kilo heroin og fem kilo kokain i skogholtet over fotballbanen. Foto: Politiet

Ytterligere fem personer har ifølge politiet roller som distributører og kurerere i nettverket.

Familien er mottakere av stoffet, men politiet har ikke klart å avdekke hvor narkotikaen kommer fra.

– Vi vet ikke hvem som står for innførsel, vi vet ikke hvem som er kjøpere, og vi vet ikke hvor stoffet kommer fra. Det vi vet er at dette er en begrenset del av apparatet, sier Schløsser Møller.

Narkotikaen blir fraktet inn i landet, der den formentlig blir solgt. Deretter fraktes pengene ut av landet igjen.

 • Far (40): Identifisert av politiet som den ene av de to hovedmennene i narkotikaoperasjonen. Ble født i Kosovo, og kom til Norge på 90-tallet.
  Erkjente seg delvis skyldig i tiltalen.
 • Onkelen (49): Bror av faren i familien, og den andre hovedmannen i gjengen. Er også født i Kosovo. Er også tidligere dømt for narkotikakriminalitet.
  Erkjente seg ikke skyldig.
 • Mor (47): Hadde ifølge politiet en sekretærrolle. Ifølge dommen tok hun imot beskjeder, og videreformidlet informasjon. Ble også født i Kosovo.
  Erkjente seg ikke skyldig.
 • Sønn (19): Er identifisert av politiet som løpegutt som gjennomførte narkotikaleveranser. Ble født i Norge.
  Erkjente seg ikke skyldig.
 • Mellommannen: Ifølge dommen har han vært bindeleddet mellom Norge og nettverket som distribuerer narkotikaen i utlandet. Erkjente delvis straffskyld i retten.
 • Hvitvasker 1: Fraktet sammen med sin bror, ifølge dommen, narkotikaen ut av landet.
  Erkjente skyld på et tiltalepunkt.
 • Hvitvasker 2: Fraktet narkotika ut av landet, og sto dermed for hvitvaskingen av pengene.
  Erkjente ikke straffskyld.
 • Kjøper: Er pekt ut som stor kunde av ligaen. Dømt for å ha kjøpt store partier på flere kilo narkotika ved flere anledninger.
  Erkjente seg skyldig og delvis skyldig etter tiltalepunktene.
 • Taxisjåfør: Dømt for å ha fraktet 1,5 kilo heroin for nettverket.
  Erkjente ikke straffskyld.

Kodeord brud

Det viktigste for politiet var å tegne et bilde for retten som viser hvordan ligaen opererte.

Gjennom avlytting av biler, boliger, og omfattende spaning har politiet avdekket kommunikasjon de mener viser en profesjonell virksomhet, der ligaen bruker kodespråk for å kommunisere om narkotikaleveranser.

En liten kaffe har for eksempel ifølge påtalemyndigheten blitt brukt for å beskrive en halv kilo heroin, mens en stor kaffe betyr en kilo heroin.

Politiet mener også at ligaen bruker kodeord «brud» eller «kone» for en narkotikaleveranse som er på vei over grensen og inn i Norge.

For eksempel har de skrevet meldinger til hverandre der det står at «om en uke skal bruden komme», eller at de skal «drikke en stor kaffe».

I retten forklarte ligaen at meldingene kun dreide seg om avtaler om å treffes, og at de drikker svært mye kaffe.

En av tidenes største

Den 30. august i 2017 slår politiet til mot ligaen.

Da blir den 16 år gamle sønnen, som politiet mener er løpegutt, pågrepet i en taxi. Politiet finner også 1,5 kilo heroin.

SPANING: Dette bildet viser den da 16 år gamle løpegutten like før politiet aksjonerte. Foto: Politiet
SPANING: Dette bildet viser den da 16 år gamle løpegutten like før politiet aksjonerte. Foto: Politiet

Det er beslaglagt 20 kilo heroin, men de som satt på tiltalebenken ble dømt for befatning med totalt 50 kilo heroin. Det gjør saken til en av norgeshistoriens aller største heroinsaker.

Politiet mener også at nettverket har hvitvasket minst 3 754 000 kroner.

STORE SEDDELBUNKER: Politiet mener ligaen hvitvasket minst 3,7 millioner kroner. Foto: Politiet
STORE SEDDELBUNKER: Politiet mener ligaen hvitvasket minst 3,7 millioner kroner. Foto: Politiet

Lange fengselstraffer

Mandag den 10. falt dommen mot de ni som satt på tiltalebenken i Follo tingrett. Samtlige ble domfelt.

Mor, far og sønn i familien er dømt for ulik grad av medvirkning i saken. Far fikk strengest straff av alle involverte, og ble dømt til 18 års fengsel for organisert narkotikakriminalitet. I dommen kommer det frem at han tidligere er dømt for narkotikakriminalitet, og at det er skjerpende.

Hans forsvarer, Ketil Magnus Berg, sier til TV 2 at hans klient er grunnleggende uenig i rettens bevisvurdering. Han anket dommen på stedet.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med forsvareren til den politiet andre hovedmannen. Han har ikke besvart våre henvendelser. Hans klient er dømt til 14 års fengsel.

Fire av de ni anket dommen på stedet. De resterende tok betenkningstid.