Et nytt forslag vil øke fartsgrensene på nye veier, samt veier som nå har 110-fartsgrense,, som her på E18 gjennom Vestfold
Et nytt forslag vil øke fartsgrensene på nye veier, samt veier som nå har 110-fartsgrense,, som her på E18 gjennom Vestfold Foto: Goran Joganovich/TV 2

På disse veiene kan det bli 120-grense

– Dette vil bety at mange vil komme litt raskere frem til hytta si, men også at vi mister noen på veien. Hvordan skal vi forklare de etterlatte det? spør direktøren i Trygg Trafikk.

Samferdselsdepartementet vurdere i disse dager forslag til endringer i Vegtrafikkloven, blant annet en heving av øvre fartsgrense til 120 kilometer i timen.

Dette skjer på grunnlag av en utredning fra Statens vegvesen der man har vurdert den samfunnøkonomiske gevinsten i å heve fartsgrensen på enkelte strekninger der det nå er en grense på 110 kilometer i timen.

Litt tidligere fremme på hytta

Trygg Trafikk er svært kritisk til forslaget.

– Det nye her er jo at man lager et regnestykke der det er bakt inn at noen må bli skadd eller omkomme. Den typen regnestykke har vi nok ikke sett før, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Han avviser at et slikt tiltak har noen særlig samfunnsøkonomisk gevist, og viser til at tungtrafikk uansett ikke kan kjøre fortere enn 80 km/t.

– Det vil kunne bety at veldig mange kan komme ørlite grann tidligere frem til hytta si, men at vi på veien vil miste noen. Det kan vi ikke akseptere, sier han.

Han viser til en konsekvensanalyse av Statens vegvesen, som ble gjennomført etter at 110-grensene ble innført i 2014. Den viste, ifølge Johansen, en økning av alvorlige ulykker på 26 prosent.

Nullvisjon

Statminister Erna Solberg har i mange år brukt begrepet nullvisjon om trafikksikkerhetspolitikken. Så sent som i januar i år, på minnemarkeringen for trafikkdrepte i Vestfold, fikk hun spørsmål om målet om ingen trafikkdrepte på norske veier står ved lag.

– Vi kan ikke ha noen annen ambisjon for fremtiden, svarte hun da.

En av landets aller fremste forskere på trafikksikkerhet, er Rune Elvik i Transportøkonomisk institutt. TV 2 Nyhetene spør han om forskjellen på 110 km/t og 120 km/t faktisk vil utgjøre en fare for at flere liv vil gå tapt.

– Ja, i alle fall med svært stor sannsynlighet, er hans svar.

– Hvorfor det?

– Fordi høyere fart gir mindre sikkerhetsmargin. Du kjører lengre før du rekker å reagere, og har mindre margin når du først reagerer.

Lappen ryker på 160 km/t

TV 2 har gitt samferdselsmininster Knut Arild Hareide mulighet til å svare på spørsmål om dette, men han svarer med en sms via sin informasjonsavdeling at «Vi jobber med denne saken i departementet nå. Det er for tidlig å si noe om når en konklusjon vil være klar»

Trygg Trafikk mener det ikke bør være tvil om hva konklusjonen bør bli.

– Hever vi fartsgrensene, øker vi snittfarten, og da blir det automatisk flere som omkommer i trafikken, sier Johansen.

Med en fartgrense på 120 kilometer i timen, vil man kunne kjøre opp mot 160 kilometer i timen før lappen ryker, opplyser Elvik i Transportøkonomisk institutt.