Russland har modifisert og utviklet MIG-31 jagerfly med ballistiske Kinzhal-missiler, ifølge Etterretningstjenesten.
Russland har modifisert og utviklet MIG-31 jagerfly med ballistiske Kinzhal-missiler, ifølge Etterretningstjenesten. Foto: Kreml/Etterretningstjenesten

E-sjefen: Slik kan Russlands nye våpen nå norske mål

Missilet som skytes ut fra kampfly, kan nå mål i Norge på under 40 minutter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sin årlige tale i Oslo Militære Samfund mandag kveld trakk etterretningssjef Morten Haga Lunde frem et av de nye russiske våpensystemene som omgår den internasjonale rustningskontrollen.

Ifølge generalløytnanten skal det luftleverte ballistiske Kinzhal-missilet allerede være utplassert.

– Vi har obsevert flytester av det luftleverte ballistiske missilet Kinzhal. Våre beregninger viser at dersom dette missilet skytes ut fra et fly over Kola, vil varslingstiden – gitt at vi detekterer aktiviteten – være cirka 40 minuter fra flyets avgang til missilets nedslag i et mål i Norge, sa Morten Haga Lunde.

Omgår nedrustningsavtale

Sjefen for Etterretningstjenesten har tidligere opplyst at Russland har modifisert og utviklet et antall av sine MIG-31 jagerfly med disse ballistiske missilene, og satt disse i operativ beredskap etter testing under arktiske forhold.

Slike missiler har tradisjonelt blitt levert fra bakkebaserte plattformer, og innføringen av det nye våpensystemet på fly vurderes som en omgåelse av INF-avtalen, som har vært en bærebjelke i våpenkontrollen mellom stormaktene siden den kalde krigen.

Kinzhal-missilene, som ifølge Russlands president Vladimir Putin kan fly opp mot 10 ganger lydens hastighet, skal trolig utplasseres på verdens nordligste kampflybase, på Frans Josefs land, rundt 1000 kilometer fra Nordpolen.

Også kystforsvarssystemer er permanent utplassert på basen som blir Russlands hjørnestein i en fremskutt forsvarslinje i Arktis.

Nye rullebaner i Arktis

I trusselvurderingen for 2020 skriver Etterretningstjenesten at Russlands militære forsterkning av nordområdene og Arktis fortsetter, og viser et satellittbilde av bygging av flyplassen Nagurskoje.

– Flere flyplasser i Arktis er gjenopprettet med nye rullebaner med fast dekke. Dette øker muligheten til å operere inn i polhavet med kampfly og strategiske fly. Nagurskoje på Frans Josefs land vil kunne bli den mest kapable på sikt. Flyplassen er nå i ferd med å bli ferdigstilt. Fra basen vil kampfly kunne gjennomføre luftoperasjoner i Barentshavet og Arktis, året rundt, sa generalløytnant Morten Haga Lunde i Oslo MIlitære Samfund.

Etterretningssjefen sier at Russland gradvis har styrket forsvaret i nordområdene med en rekke nye enheter, og at arbeidet med å gjenopprette militære baser og sivile støttepunkter vedvarer langs hele den arktiske kystlinjen.

– De nye russiske kapasitetene er en realisering av strategien for styrket russisk sjønektelse i nord. I den vestlige retningen er store deler av Barentshavet, så vel som tilgangen mellom Svalbard og iskanten, dekket av russiske systemer. I østlig retning kan man i praksis stenge nordøstpassasjen fra Nysibirøyene, sier Morten Haga Lunde.

Opererte dypt inn i Atlanterhavet

Russland gjennomførte i fjor høst sin største ubåtoperasjon siden den kalde krigen, der ti ubåter deltok. En av dem var den atomdrevne angrepsubåten av typen «Severodvinsk», som opererer fra sin hjemmebase rundt 50 kilometer fra den norsk-russiske grensen.

Den atomdrevne ubåten av typen «Severodvinsk».
Den atomdrevne ubåten av typen «Severodvinsk». Foto: Etterretningstjenesten/Forsvaret

Ifølge E-sjefen representerer denne multirolleubåten en vesentlig styrking av det russiske bastionforsvaret.

En ny ubåt av Severodvinsk-klassen er for tiden under utprøving i Kvitsjøen.

Severodvinsk-klassen er ifølge norsk etterretning den nyeste og mest moderne klassen av multirolleubåter i den russiske marinen.

De er utrustet med kryssermissiler med lang rekkevidde, som kan brukes mot både sjø- og landmål fra neddykket stilling i Atlanterhavet, sier han.

Nylig vendte ubåten tilbake til havn etter sitt lengste tokt, ifølge Etterretningstjenesten.

– For bare noen uker siden returnerte den nyeste kryssermissilførende ubåten Severodvinsk til havn etter det lengste toktet som noen gang er registrert. Sammen med en angrepsubåt av Akula-klassen operererte multirolleubåten dypt inn i Atlanterhavet. Fartøyet demonstrerte russisk evne til strategisk maktprojeksjon og sjønektelse – så vel som evne til å true vestlige sjøruter, hangarskipsgrupper og høyverdige landmål, sa etterretningssjefen i Oslo Militære Samfund.

Angrepsubåten Severodvinsk var nylig på sitt lengste tokt noen gang.
Angrepsubåten Severodvinsk var nylig på sitt lengste tokt noen gang. Foto: Etterretningstjenesten
Russland har utviklet flere nye våpensystemer.
Russland har utviklet flere nye våpensystemer. Foto: Etterretningstjenesten
Slik vil et MiG-31 kampfly utstyrt med et Kinzhal-missil nå norske mål.
Slik vil et MiG-31 kampfly utstyrt med et Kinzhal-missil nå norske mål. Foto: Etterretningstjenesten
Russland har gradvis styrket forsvaret i nordområdene.
Russland har gradvis styrket forsvaret i nordområdene. Foto: Etterretningstjenesten
Ocean Shield var den største russiske maritime øvelsen på 30 år.
Ocean Shield var den største russiske maritime øvelsen på 30 år. Foto: Etterretningstjenesten
Under øvelsen Grom ble det øvd med presisjonsvåpen og kjernevåpen.
Under øvelsen Grom ble det øvd med presisjonsvåpen og kjernevåpen. Foto: Etterretningstjenesten