Tør ikke flytte på grunn av «grenseløs nabokrenker»

RAUMA (TV 2) Huset til Bård Ivar og Birgitte står klar til innflytting etter sju års renoveringsjobb. Men de tør ikke flytte inn på grunn av naboen.

– Det er ikke trygt for oss å være her, sier Bård Ivar fortvilt.

Han og samboeren står inne på det splitter nye kjøkkenet hvor det skulle vært laget julemiddag.

– Planen var å flytte inn før jul, men dessverre tok vi ikke sjansen på det. Det er rett og slett ikke forsvarlig. Vi har tynnslitte nerver av naboen som terroriserer oss, forteller Bård Ivar og Birgitte.

Grenseløs krenkelse

Dette nokså absurde dramaet utspiller seg et sted i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Og det har foregått i 20 år. Nå har Bård Ivar, Birgitte og resten av naboene fått nok.

– Det røyner på psykisk å gå rundt å tenke på dette hele tiden. Dette har gått ut over livskvaliteten vår over mange år, sier Bård og naboene.

Mannen som gjennom en årrrekke har drevet dem til vannvidd, er nå ilagt kontakt og besøksforbud mot mer enn ti personer. I en oppsiktsvekkende kjennelse fra Sunnmøre tingrett går det frem at politiet har registrert 175 hendelser på vedkommende siden 2002.

– Mannen fremstår som grenseløs i sitt ønske om å krenke dem. Han har også tatt kontakt med mindreårige for å fremstille sitt krenkende budskap, heter det i kjennelsen.

TV 2 har vært i kontakt med mannen som avviser beskyldningene. Han ønsker ikke at advokaten hans skal uttale seg.

Mannen ønsker å la seg intervjue, men TV 2 mener det ikke er riktig av hensyn til mannen selv.

TV 2 har møtt fem av personene som mannen har forbud mot å ta kontakt med. De ønsker å fortelle sin historie for å få fokus på det de kaller systemsvikt der en person virker å være for syk til å bli strafferettslig forfulgt og for frisk til å bli behandlet.

NABOER: Disse naboene føler seg krenket av samme mann gjennom 20 år.
NABOER: Disse naboene føler seg krenket av samme mann gjennom 20 år. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi er svært kritisk til hvordan helsevesenet har håndtert denne saken. Det er ingen som tar hånd om den retten vi har til å leve et liv i fred, sier Johannes.

KRITISK: Nabo Johannes.
KRITISK: Nabo Johannes. Foto: Arne Rovick/TV 2

Livredde barn

Han forteller om årevis med trusler, trakassering, utagerende oppførsel, rop og skrik, spilling av høy musikk, hets i sosiale medier og villmannskjøring.

– Det verste jeg har opplevd må være når han kom hjem til oss og truet med å tenne på huset mens vi lå og sov. Det endte opp i fysisk håndgemeng foran kona og ungene, sier Johannes til TV 2.

Han forteller at ungene ikke tør å gå fra skolebussen og hjem hvis plageånden er ute.

– Da løper de i frykt og ringer gråtende til en av oss foreldrene som må stikke fra jobb for å få barna i sikkerhet, sier Johannes.

Nabo Øystein forteller om frykten og usikkerheten.

USIKKERHET: Nabo Øystein.Foto: Arne Rovick, TV 2
USIKKERHET: Nabo Øystein.Foto: Arne Rovick, TV 2

– I perioder oppleves det som vi går og venter på at det skal smelle skikkelig, og det gjør det nå før eller senere. Det er politioppbud og ambulansefolk som kommer og henter ham, så er det to til tre dager med hvile, så er det på'n igjen. Vi kikker oss over skuldra hver dag og er redd for at det skal skje noe verre enn trusler. Jeg ser på han som en tikkende bombe, sier Øystein.

– Er du redd?

– Jeg har frykten i meg og de jeg bor sammen med har enda mer frykt. Dette er veldig utrivelig og slitsomt. Håpet er at det en gang skal ta slutt, at noen tar affære og sørger for at han som plager oss får hjelp.

BEKYMRET: Nabo Lars Eddy. Foto: Arne Rovick, TV 2
BEKYMRET: Nabo Lars Eddy. Foto: Arne Rovick, TV 2

Lars Eddy er spesielt bekymret for ungene.

– I perioder foregår det en voldsom vilmannskjøring med bil og motorsykkel på veien hvor ungene er. Vedkommende har jo ikke førerkort og vi mistenke at kjøringen foregår i ruset tilstand. Det oppleves som veldig skremmende, sier Lars Eddy som også beskriver maktesløshet gjennom mange år.

Birgitte kjenner på utryggheten.

FRYKT: Nabo Birgitte. Arne Rovick, TV 2
FRYKT: Nabo Birgitte. Arne Rovick, TV 2

– Vi tør jo ikke flytte inn fordi vi opplever belastningen for stor for familien. Vi kikker oss over skulda hele tiden om han er der. Usikkerheten gjør at vi ikke får begynt livet vårt i nytt hus slik vi har lyst til å gjøre, sier trebarnsmora.

Ifølge naboene er det ikke bare personene som er omfattet av besøksforbundet som er rammet.

– Det er frykt i hele bygda, sier Johannes.

Han ønsker å rose politiet for innsatsen de har gjort.

– Jeg vil gi stor honnør til politiet. De har gjort jobben og kommer når ting esklarerer veldig.

Politiet oppgitt

Mannen er i perioden 1998-2008 straffedømt fire ganger for trusler, trafikk saker og narkotika. Nå ligger det åtte ferske saker knyttet til drapstrusler og hensynsløs adferd, som ikke er strafferettslig avgjort i påvente av en judisiell observasjon av mannen.

Lensmannen i Rauma og Vestnes vedgår at saken er krevende.

– Det har gitt oss en del utfordringer, og vi har full forståelse for at de som blir berørt av dette føler det som en belastning. Det vi snakker om er personer som faller mellom to stoler; mellom helsevesenet og politiets verktøy til å løse sånne problemstillinger. Det er frustrerende, vi ser at vi har plikt til å hjelpe begge parter i denne saken. Vi har gjort mange forsøk, men når ikke frem. I denne saken er det langsiktige og varige løsninger som er utfordringen, sier lensmann Vebjørn Bale til TV 2.

MAKTESLØS: Lensmann Vebjørn Bale i Rauma og Vestnes opplever situasjonen som frustrerende. Foto: Arne Rovick/TV 2.
MAKTESLØS: Lensmann Vebjørn Bale i Rauma og Vestnes opplever situasjonen som frustrerende. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Nabo Johannes er kritisk til helsevesenet. Han forteller om gjentatte henvendelser til, og møter med kommunehelsetjensten og fylkeslegen. Uten resultat.

– Vi har også rettigheter, men føler vi ikke blir hørt. Hans rettigheter trumfer langt over vårt ønske om et normalt liv og det oppleves både tungt og urettferdig. Marerittet bare fortsetter. Den belastningen vi har med ham som nabo er nå blitt alt for stor og begeret er fullt. Vi må bli beskyttet mot slik utagerende oppførsel. Dette er så ubehagelig at det går på helsa løs, sier Johannes.

Beklager

Kommunelegen i Rauma viser til taushetsplikten og kan ikke kommentere nærmere rundt mannen som har besøksforbud.

BEKLAGER: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand vedgår at de kunne gjort mer for å hjelpe naboene. Foto: Arne Rovick/TV 2.
BEKLAGER: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand vedgår at de kunne gjort mer for å hjelpe naboene. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Jeg har stor forståelse for at de opplever situasjonen som svært vanskelig. De har lidt overlast i mange år på grunn av en adferd som oppleves å være uakseptabel, sier kommunelege Jon Sverre Aursand til TV 2.

– Har du som kommunelege gjort nok for å hjelpe disse naboene?

Det er godt mulig jeg kunne gjort mer for å hjelpe disse naboene hvis vi hadde hatt mer fokus på dem. Men i forhold til eksisterende lovverk så har ikke vi mulighet til å gå ut over de rammene som lovverket gir i forhold til bruk av eventuelt tvang, påtvinge folk oppfølging og behandling, sier Aursand.

Loven skjerpet

Fylkeslegen Karin Müller Mikaelsen i Møre og Romsdal kjenner også godt til den aktuelle saken.

– Det er ikke vanskelig å forstå at naboene har vært utsatt for krenkeler og at de er veldig plaget. Samtidig er dette en veldig vanskelig situasjon for helsetjeneste og fylkesmann å håndtere, sier Mikaelsen til TV 2.

KREVENDE: Fylkeslage Karin Müller Mikalsen forstår frustrasjfonen til naboene. Foto: Arne Rovick/TV 2.
KREVENDE: Fylkeslage Karin Müller Mikalsen forstår frustrasjfonen til naboene. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Hvorfor er den så vanskelig?

– Det som er vanskelig er at det er ulike verdier som skal veies opp mot hverarandre. Vi har pasient og brukere som har krav på å få forsvarlig helsehjelp, men det er strenge grenser for når en kan behandle en person som er alvorlig sjuk mot vedkommenes vilje. Her har lovverket blitt endret for to år siden, og det ble en innstramming av psykisk helsevernloven. Da ble terskelen for hvilke virkemiddel helsepersonell kan bruke, strammet kraftig inn, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

– Hvilke rettigheter har naboene her?

De har selvfølgelig også rettigheter. I loven om psykisk helsevern så er det mulig å gi helsehjelp mot en brukers vilje hvis det er fare for andres liv og helse. Dette er en sak som må vurderes konkret og så må det avgjøres av spesialisthelsetjenesten, svarer fylkeslegen i Møre og Romsdal.

Naobene i grenda håper at de skal få hjelp etter 20 års fortvilet kamp.

– Det eneste vi ønsker er å leve et normalt liv i ro og fred. Vi ber om at vedkommende som plager oss skal få behandling som gjør at han blir bedre, sier Johannes.