kraftige beskyldninger i retten:

– De har operert klossete og satt sine kontakter i fare

I RETTEN: Rune Rautio vitner i Oslo Tingrett i forbindelse med Ølen-saken.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
I RETTEN: Rune Rautio vitner i Oslo Tingrett i forbindelse med Ølen-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Nye påstander om Norges hemmelige tjenester i retten i dag, men stjernevitnet Frode Berg ville ikke underbygge saken.

På dag tre av erstatningssaken mot Norges hemmelige tjenester kom det nye påstander om tjenestenes angivelig amatørmessige opptreden.

Rune Rautio, som har jobbet med næringsutvikling mot Russland i 30 år, hevdet i retten i dag at nordnorske forretningsfolk med interesser i Russland vegrer seg for å snakke med Politiets sikkerhetstjeneste.

Dette fordi grensekommunen Sør-Varanger er så gjennomsiktig. Russisk etterretning har kontroll med hva som skjer og de norske tjenestene opptrer ikke alltid like profesjonelt.

– De har operert på klossete måte og satt sine kontakter i fare, sa Rautio i Oslo tingrett.

– Dypt beklagelig

Statens advokat, Fredrik Sejersted, mener det er dypt forstemmende og beklagelig dersom det stemmer at norske næringslivsfolk ikke tør snakke med Norges legitime sikkerhetstjeneste.

Han avviser imidlertid bestemt at det er de norske tjenestene som er problemet.

– Jo mer russerne opererer mot oss, jo viktigere er det at vi har en effektiv sikkerhetstjeneste. Og det er det denne saken handler om, sier regjeringsadvokaten til TV 2.

I erstatningssaken som betongmillionæren Atle Berge har anlagt mot Staten, har flere vitner forklart hvordan russisk etterretning kartlegger nordmenn, på begge sider av grensen.

Kjernen i saksøkerens påstand er at E-tjenesten og PST opptrådte uforsiktig da de angivelig forsøkte å verve Berge og en annen ansatt i Ølen Betong til å bli informanter mens de var på jobb i Murmansk.

Russisk etterretning plukket opp kontakten, Berge ble utvist fra Russland og på grunn av det, glapp en gigantkontrakt på russisk sokkel.

Regjeringsadvokaten avviser disse påstandene, men kan ikke underbygge egne fakta i åpen rett. Det må skje bak lukkede dører.

– De kommer med en fortelling om en amatørmessig og klønete norsk hemmelig tjeneste. Men Norges hemmelige tjenester er hemmelige og deres virksomhet er gradert. Så når vi skal prøve å tilbakevise den fortellingen, er det vanskelig for oss å gjøre det for åpne dører.

Stjernevitner leverte ikke

Blant vitnene som Ølen Betong i dag hadde innkalt, var den tidligere etterretningsveteranen Ola Kaldager.

Han ledet i over 10 år den topphemmelige etterretningsgruppen E-14, og har tidligere uttalt seg svært kritisk om E-tjenestens håndverk i Frode Berg-saken.

Atle Berges sak ville han imidlertid ikke kommentere, og han ville heller ikke støtte påstandene om at de norske tjenestene generelt opptrer uforsiktig i grenseområdene mot Russland.

Dagens mest kjente vitne var spiondømte Frode Berg.

Han fortalte inngående om sin egen kontakt med E-tjenesten før han ble arrestert i Russland, men nektet å trekke paralleller mellom sin sak og Atle Berges opplevelser.

– Jeg kjenner ikke Atle Berges sak. Jeg har ikke satt meg godt nok inn i den, sa Berg til TV 2 etter at han hadde vitnet.

– Jeg hørte ikke noe om Atle Berges sak da jeg var i Russland og ser ingen forbindelse. Det er to forskjellige saker.

Ølen Betongs prosessfullmektig har gjentatte ganger forsøkt å knytte de to sakene sammen, men dette klarte han ikke i dag, mener regjeringsadvokaten.

– Atle Berge prøver konsekvent å gjøre dette til en Frode Berg-sak. Vi sa mandag i vårt innledningsforedrag at det ikke er noen likhetstrekk. Det synes jeg vi fikk bekreftet godt gjennom Frode Bergs vitnemål, sier Sejersted til TV 2.

Lukkede dører

Saksøkerens vitneførsel er nå over, og i morgen skal Staten føre sine vitner.

Det vil i hovedsak skje bak lukkede dører, og vil kun omhandle Politiets sikkerhetstjeneste. E-tjenestens eventuelle kontakt med Berge vil regjeringsadvokaten overhodet ikke berøre, av hensyn til hemmelighold.

– Motpartens fortelling om hva PST har gjort og ikke i denne saken er ikke korrekt. Og det er derfor vi har bedt om lov til å føre gradert informasjon for lukkede dører, slik at vi kan gå gjennom for dommeren alle detaljer og alle sider ved PSTs sikkerhetsarbeidet, sier Sejersted.

Etter det TV 2 har grunn til å tro vil Staten dokumentere at fantes tungtveiende grunner for at PST hadde såkalte sikkerhetssamtaler med ansatte ved Ølen Betongs anlegg i Murmansk.

Blant annet vil det legges frem rapporter fra hvert av møtene PST hadde med anleggsarbeideren Kurt Stø.

Ølen Betong krever 140 millioner i erstatning fra Staten. Men betong-grunderen Atle Berge har tidligere sagt at det viktigste for ham ikke er erstatningssummen, men at sannheten om de hemmelige tjenestenes virksomhet kommer frem.

– Det er jo litt David mot Goliat dette, sier Berge til TV2

– Men jeg tror på sannheten, og jeg tror at sannheten vil seire.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook