STOR PÅGANG: Publikum står i kø for å komme inn i Høyesterett i Oslo. I dag starter behandlingen av tre barnevernssaker.. Det er satt av fem rettsdager til behandlingen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
STOR PÅGANG: Publikum står i kø for å komme inn i Høyesterett i Oslo. I dag starter behandlingen av tre barnevernssaker.. Det er satt av fem rettsdager til behandlingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen

Enorm interesse for barnevern-kamp i Høyesterett: – Må hindre nye skandaler

Høyesteretts viktigste organ, Storkammeret, starter behandlingen av tre barnevernssaker. Disse er direkte resultater av dommene mot Norge i Menneskerettsdomstolen (EMD).

– Høyesterett må nå sørge for å forhindre nye menneskerettsbrudd mot norske foreldre og barn. Tvangsadopsjonene bør stanses og det må gis mye mer samvær i sakene, sier Merethe Løland i Organisasjonen for barnevernforeldre til TV 2.

Hun er en av mange tilhørerere som har møtt opp for å følge rettsaken de neste dagene.

De siste årene er sju saker mot Norge behandlet. Det har endt med to frikjennelser og fem dommer for brudd på menneskerettighetene, og retten til familieliv. Samtlige fire dommer det siste halve året har gått mot Norge. Og 27 saker står i kø for behandling i Strasbourg.

Her er lederen for organisasjonen for barnevernforeldrene, Merethe Løland. Foto: Olav Wold / TV 2
Her er lederen for organisasjonen for barnevernforeldrene, Merethe Løland. Foto: Olav Wold / TV 2

– Høyesterett må gi mye retningsinjer etter de alvorlige dommene mot Norge. Og det er ubegripelig at regjeringsadvokaten fortsetter å benekte menneskerettsbrudd i sine tilsvar til EMD, sier advokat Rikke Arnesen. Hun har to saker som nå skal behandles i Strasbourg.

I Høyesterett møter regjeringsadvokat, Marius Emberland, på vegne av staten.

– Jeg frykter han kommer til å forsøke å forlede retten til å fravike de føringene dommene i EMD gir til Norge. For i tilsvarene på sakene som skal opp i Strasbourg ber han jo om at dommmene må revurderes, sier Rikke Arnesen.

Advokat Rikke Arnesen mener kontrollen med norsk barnevern er for dårlig. Foto: Olav Wold / TV 2
Advokat Rikke Arnesen mener kontrollen med norsk barnevern er for dårlig. Foto: Olav Wold / TV 2

Høyesterett skal over flere dager behandle tre saker. En tvangsadopsjonssak, der anken ble nektet fremmet for Lagmannsretten. Og to saker om omsorgsovertakelse og samvær. I en av disse ble anke nektet.

Dermed går de rett inn i kjernepunktene Norge er dømt for i EMD til nå, tvangsadopsjoner og for lite samvær,

Den ene dommen falt i EMDs høyeste organ, Storkammeret, i høst. Norge ble dømt for å ha krenket Trude Lobben og sønnens rett til familieliv da han ble tvangsadoptert.

Denne dommen blir vurdert som spesielt viktig opp mot vurderingene Høyesterett skal gjøre fra idag.

I flere av de andre dommene mot Norge er retten til familieliv krenket fordi det kun er gitt fra 4-6 samvær i året. Menneskerettsdomstolen kritiserer praksisen der barnevernet tidlig går inn for permanent omsorgsovertakelse, og gir svært lite samvær. I følge EMD skal det legges vekt på forsøk på gjenforening av foreldre og barn, gjennom mer samvær og hjelpetiltak.

Høyesteretts jobb er å sørge for at norsk rettsprakis ikke strider mot den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK. Bilde viser domstolen i Strasbourg.
Høyesteretts jobb er å sørge for at norsk rettsprakis ikke strider mot den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK. Bilde viser domstolen i Strasbourg.

– Sakene skal behandles for åpne dører i Høyesterett. De er henvist fordi de er egnet til å vurdere betydningen for norsk praksis av den siste tids avgjørelser i EMD om adopsjon, omsorgsovertakelser og fastsettelse av samvær, skriver Høyesterett i en pressemelding.

Det er på det rene at Norge fortsetter å benekte menneskerettsbrudd overfor EMD i Strasbourg.

TV 2 har fortalt at Regjeringsadvokaten avviser krenkelser i 12 tilsvar som nylig ble sendt inn på endel av de 27 sakene som står på vent. Det til tross for at Norge den siste tiden er dømt fire ganger på rad i barnevernssakene.