Bensinstasjoner dropper lading for elbil: – Det er to grunner

Bare ni prosent av bensinstasjoner som ikke tilbyr hurtiglading av elbil, planlegger å etablere ladestasjon på kort sikt.

De som driver bensinstasjonene mener det er for dyrt. Det viser en undersøkelse bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel har gjennomført blant bensinstasjonforhandlere.

– Det er to årsaker. Det ene er at du har høye investeringer, og det andre er at du har lav inntjening, forklarer Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel.

27 prosent av forhandlerne oppgir at de har etablert tilbud om hurtiglading. Nesten åtte av ti forhandlere forventer økt etterspørsel etter hurtiglading i løpet av det neste halvåret.

Gap mellom tilbud og etterspørsel

Samtidig er det få som har planer om å sette opp ladeanlegg det neste halvåret. 68 prosent av de spurte oppgir at det er svært usannsynlig eller lite sannsynlig at det vil skje, mens bare ni prosent svarer at det er sannsynlig at det kommer en ladestasjon i løpet av de neste seks månedene.

– Spørreundersøkelsen avdekker et stort gap mellom alle som oppgir at de forventer økt etterspørsel etter hurtiglading, og de som faktisk har planer om å imøtekomme etterspørselen gjennom å etablere nye hurtigladetilbud, sier Iman Winkelman.

Han mener det haster å få fart på utbyggingen av ladestasjoner. Det samme mener NAF, som har beregnet at vi trenger 5000 hurtigladere innen 2025.

I juli 2019 uttalte Christina Bu i Norsk elbilforening at vi må bygge 1200 hurtigladere i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget.

FRA BENSINSTASJON TIL ENERGISTASJON: Iman Winkelman ønsker flere ladepunkter på landets bensinstasjoner. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2
FRA BENSINSTASJON TIL ENERGISTASJON: Iman Winkelman ønsker flere ladepunkter på landets bensinstasjoner. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

I fjor ble det etablert 713 nye hurtigladestasjoner, noe som brakte det totale tallet hurtigladere til 2362 ved årsskiftet. Bensinstasjoner utgjør en viktig del av ladetilbudet langs veiene med en markedsandel på 21,2 prosent.

– Hvis ikke våre medlemmer bygger ut ladetilbudet, så får ikke elbilistene et godt ladetilbud langs vei. Det kan medføre at færre vil kjøpe elbil i fremtiden, og vi får ikke kuttet de utslippene vi må kutte på veitrafikk, sier Winkelman.

Må ha lønnsomhet

På Circle K på Minnesund er det fire ladestasjoner. Her er det mye trafikk på utfartsdagene, men mindre resten av uka.

UJEVN TRAFIKK: Circle K på Minnesund er en typisk stasjon med stor trafikk på utfartsdager og mindre pågang på hverdagene. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2
UJEVN TRAFIKK: Circle K på Minnesund er en typisk stasjon med stor trafikk på utfartsdager og mindre pågang på hverdagene. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

Circle K kunne valgt å doble ladetilbudet på stasjonen, men har ikke funnet det lønnsomt.

– I utgangspunktet har det så langt vært for dyrt, fordi vi ville tapt på driften, sier Håkon Stiksrud, leder for elektrisk mobilitet i Circle K.

Bransjen peker på tre tiltak som er avgjørende for å få fart på utbyggingen av ladestasjoner. For det første etterlyser bransjen bedre el-infrastruktur. Slik situasjonen er i dag, er det mange steder for lite kapasitet i nettet til at det kan etableres ladestasjoner. Det kan koste flere millioner kroner om en ladeaktør er nødt til å legge opp nye kabler.

Bransjen ønsker seg også en smidigere saksbehandling hos kommunene.

Åpner for hurtigere utbygging

Det siste punktet handler om nettleie. Dagens system med effekttariff innebærer at man må betale høyere nettleie jo mer strøm man bruker. Tariffen beregnes ut fra den høyeste belastningen på målepunktet i løpet av en måned.

Dette slår ugunstig ut for en ladestasjon med lite trafikk. Selv om anlegget bare brukes én gang i måneden, vil den høye belastningen på akkurat det tidspunktet utløse høy nettleie for hele måneden.

Denne uken presenterte NVE sitt forslag til omlegging av nettleie. Her går NVE inn for at nettleien blir basert på det høyeste effektuttaket per døgn i stedet for det høyeste uttaket i løpet av en måned.

Endringen kan føre til at det blir mer attraktivt å etablere ladestasjoner på steder der det ikke har vært lønnsomt til nå.

– Da snakker vi om lokasjoner ute i distriktene og lokasjoner i utfartsårene, hvor det er ujevn trafikk. Dette kan bety at vi får en høyere takt i utbyggingen, sier Håkon Stiksrud i Circle K.

Virke Servicehandels undersøkelse er gjennomført i tidsrommet 11. til 23. desember 2019. 210 respondenter svarte på undersøkelsen.